Najnowsze

Wyróżnione

Konkurs „FIO - Mazowsze Lokalnie” 2015 Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania  – Przyjazne Mazowsze zaprasza zainteresowanych pozyskaniem dotacji na spotkanie informacyjne w dniu  19 marca  2015 roku, w godz. od 16.00 do 17.00 w Centrum Edukacyjnym - Konferencyjno MODR Oddział Poświętne w Płońsku.

W programie: prezentacja założeń konkursu, regulaminu oraz omówienie wniosku o dofinansowanie.

Do rozdysponowania jest blisko 800 tysięcy złotych na realizację około 200 projektów, dotacje do 5 tys. zł dla grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych z woj. mazowieckiego.  

  Nasza LGD - Przyjazne Mazowsze  jest ambasadorem konkursu „FIO - Mazowsze Lokalnie” na terenie powiatu płońskiego i pragnie zainteresować mikro grantami młode organizacje pozarządowe  i grupy nieformalne. To już druga edycja konkursu, w tym roku zostały uproszczone  dokumentyaplikacyjne - do dwustronicowej fiszki projektowej, mają pozwolić na opisanie działań w sposób krótki i konkretny. W fiszce nie trzeba będzie podawać szczegółowego budżetu oraz harmonogramu. Więcej informacji przekażemy na spotkaniu informacyjnym.

Zapraszamy i zachęcamy mieszkańców powiatu płońskiego, którzy mają pomysły na działania na rzecz lokalnej społeczności a brakuje im funduszy, do udziału w konkursie, w ramach „FIO Mazowsze lokalnie” oraz uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 18.03.2015 roku.

Konkurs już został ogłoszony i będzie trwał od 16 do 30 marca dla grup nieformalnych oraz od 13 kwietnia do 14 maja 2015 roku dla młodych organizacji pozarządowych.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

  • osobą do kontaktów z ramienia LGD -Przyjazne Mazowsze  jest Danuta Kucińska

  • tel. do biura 23 661 31 61  

  • więcej informacji na  naszej stronie www.lgdpm.pl

Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród sołectw, młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

 

W imieniu LGD - Przyjazne Mazowsze
Małgorzata Najechalska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność