Najnowsze

Wyróżnione

Spotkanie konsultacyjne z rolnikami w Naruszewie w dniu 12.03.2015

Uzupełnienie zidentyfikowanych problemów:

przydomowe oczyszczalnie zamiast kanalizacji (ze względu na rozproszoną zabudowę), brak dyspozycyjnych osób, firm na potrzeby opracowania wniosków o dotacje, słabe docieranie z informacją do mieszkańców (niektóre gminy wprowadziły system powiadamiania poprzez sms i to jest dobre), niski poziom wiedzy w zakresie nowych technologii informacyjnych, konieczna edukacja informatyczna społeczności ze względu na wprowadzanie nowych rozwiązań w urzędach, bankach itp., słaba informacja o dobrych praktykach, konieczne dzielenie się doświadczeniem, brak kompetentnych osób w komisjach decydujących o podziale środków unijnych z innych programów na rozwój firm, niski poziom świadomości, brak wiary w sukces, w efekty współpracy, zawiść.

Przewagi konkurencyjnena obszarze:

gospodarstwa ekologiczne, specjalistyczne, potencjalna możliwość sprzedaży bezpośredniej produktów, także przetworzonych - z mleka, mięsa, jajka, jabłka, truskawki, maliny (dżemy, soki), ziemniaki (mąka, spirytus), zboża ekologiczne (orkisz)

Pomysły na projekty - przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa, mleka (zakup maszyn i urządzeń), usługi informatyczne, remontowo budowlane, usługi doradcze

Kierunki strategiczne:

dobra informacja, docieranie do rolników, zapraszanie na spotkania, edukacja - prezentowanie dobrych praktyk, zachęcanie do współpracy, potrzeba tworzenia grup producenckich - pokazywanie efektów, pozyskiwanie rynków zbytu (duże sieci handlowe), wyjazdy szkoleniowe (wizyty studyjne), edukacja informatyczna, kursy dla dzieci rolników pozostających w gospodarstwie by szukali pracy poza rolnictwem.

Podsumowanie spotkania, wnioski:

możliwa współpraca w ramach wspólnej marki dla produktów i przetworów pod nazwą Przyjazne Mazowsze (zintegrowana oferta turystyczna - pomysł zgłoszony przez przedsiębiorców)

Opracowała: Danuta Kucińska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność