Najnowsze

Wyróżnione

Nabór wniosków na rozwój organizacji pozarządowej w ramach konkursu „FIO – Mazowsze Lokalnie 2015”.

Nabór wniosków na rozwój organizacji pozarządowej w ramach konkursu „FIO – Mazowsze Lokalnie 2015”.

Celem Konkursu Rozwój Organizacji jest wsparcie młodych organizacji pozarządowych – fundacji, stowarzyszeń, w tym również klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych wpisanych do rejestru starosty.

 

Młode organizacje pozarządowe to takie, które zostały wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji) nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł. Z ubiegania się o mikrodotację w tym trybie wyłączone są stowarzyszenia zwykłe oraz oddziały terenowe organizacji nie posiadające osobowości prawnej.

 

Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną projektu.

 

Terminy naboru wniosków na rozwój organizacji:  od 13 kwietnia  do 3 maja 2015 r.

Projekty realizowane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie pięć miesięcy, a ich harmonogram musi być przewidziany w okresie pomiędzy 1 czerwca a 31 października 2015 r.

Kwota dofinansowania (mikrodotacji) może wynieść od 1.500 zł do 5.000 zł na jeden projekt.

Szczegółowe informacje oraz  generator wniosków dostępne są na stronie www.mazowszelokalnie.pl  

Przypominamy,  że to już druga edycja konkursu „FIO - Mazowsze Lokalnie”, i że 30 marca zakończył się nabór wniosków na inicjatywy oddolne. Nasza LGD - Przyjazne Mazowsze  jest ambasadorem konkursu na terenie powiatu płońskiego, który realizowany jest w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” i stanowi część realizacji Programu FIO na lata 2014-2020, finansowanego z budżetu państwa. Operatorem mikrodotacji dla województwa mazowieckiego w ramach I Priorytetu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest partnerstwo: Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Europa i My.

 

Opracowała: Danuta Kucińska

Źródło: www.mazowszelokalnie.pl

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność