Najnowsze

Wyróżnione

„Czego potrzeba tobie i twojej gminie, aby się rozwijać?”

Spotkanie fokusowe, 16 kwietnia  2015r, świetlica w Szczytnie

Uczestnicy: organizacje pozarządowe z gmin: Załuski i Joniec

Poniższe informacje dotyczą tylko gminy Załuski

Problemy: brak współpracy Urzędu Gminy z niektórymi organizacjami pozarządowymi, brak ulg i zachęty ze strony samorządu dla przedsiębiorców, niewykorzystany teren (500 ha), który mogliby zagospodarować przedsiębiorcy, brak promocji terenów inwestycyjnych gminy, brak placów zabaw poza tymi szkolnymi, brak atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci, a życie społeczne toczy się tylko w godzinach pracy szkoły, brak dostępu dzieci i młodzieży do infrastruktury kulturalnej i sportowej, brak środków na zatrudnienie animatorów życia społecznego, brak komputerów dla seniorów, brak bezpośredniej informacji dla organizacji o możliwościach dofinansowań do działalności NGO, brak doradztwa i szkoleń w zakresie prowadzenia inwestycji, brak wymiany informacji i komunikacji pomiędzy samorządem a niektórymi organizacjami, źle działające przydomowe oczyszczalnie, niż demograficzny, którego efektem jest zamykanie szkół, brak konsultacji społecznych w gminie odnośnie co i gdzie ma być robione.

Potrzeby: pomoc organizacyjna i dofinansowanie do imprez lokalnych realizowanych przez organizacje, dobra współpraca organizacji z samorządem, przeznaczenie środków finansowych na działalność stowarzyszeń promujących gminę, szkolenia dla mieszkańców z zakresu dotacji unijnych i przedsiębiorczości, szkolenia dla przedsiębiorców, ulgi dla przedsiębiorców, zwiększenie miejsc pracy,   promocja terenów inwestycyjnych, budowa i doposażenie placów zabaw, tworzenie atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego, odblokowanie inicjatyw mieszkańców (tzw. nie rzucanie kłód pod nogi), tworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (np. kajaki, siłownie zewnętrzne), korzystanie z odnawialnych źródeł energii poprzez budowę i montaż infrastruktury ogólnie dostępnej, np. lampy uliczne zasilane energią słoneczną, podnoszenie kompetencji przedsiębiorców, szkolenia dla rolników i osób bezrobotnych, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, doradztwo i szkolenia organizowane przez gminę w zakresie prowadzenia inwestycji, lepsza komunikacja i wymiana informacji z urzędem gminy, tworzenie programów zachęcających młodych do pozostawania i zakładania rodzin na wsi, zatrudnienie animatorów czasu wolnego i jego zagospodarowanie w godzinach popołudniowych i wieczornych, budowa i modernizacja dróg, komputery dla seniorów, konsultacje społeczne w gminie co i gdzie ma być robione.

Zasoby: aktywna społeczność lokalna, bliskość drogi krajowej Nr 7, dobra jakość produktów – głównie są to owoce miękkie, leśniczówka i ścieżki edukacyjne w Złotopolicach, pałac w Zdunowie, klub sportowy Korona i dobra infrastruktura sportowa, impreza ponadlokalna Festiwal Truskawki, zabytkowy park w Kroczewie, duża liczba dzikiej zwierzyny, lokalne legendy, zabytkowe kościoły, kaplice i cmentarze, pozostałości kościoła we Wrońskach, który spłonął w 1800 roku, stadnina koni arabskich we wsi Nowe Wrońskach, których właścicielem jest szejk arabski, stadniny koni w Olszynach i Słotwinie, w Kroczewie urodził się znany socjolog prof. Stefan Czarnowski.

Pomysł: ze względu na dużą produkcję owoców, głównie miękkich, można by utworzyć inkubatory przetwórstwa lokalnego.

Podsumowanie: organizacje potrzebują pomocy ze strony samorządu zarówno pod względem dofinansowania działalności, jak i pomocy w organizacji imprez. Przede wszystkim, oczekują dobrej współpracy na różnych szczeblach i integracji środowisk lokalnych. Szansą rozwoju gminy jest bliskość drogi krajowej Nr 7, przy której gmina ma 500 ha terenów pod inwestycje, dzięki którym powstałyby nowe miejsca pracy. Dużym atutem gminy jest także spora ilość aktywnie działających organizacji, które chcą i potrafią działać dla dobra swojej lokalnej społeczności.

Opracowała: Anna Goliasz

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność