Najnowsze

Wyróżnione

Uratujmy ginące piękno, twórzmy wsie – kwitnące ogrody.

 

Wiejskie ogrody jako element dziedzictwa kulturowego, to tytuł szkolenia, które odbyło się 17 kwietnia 2015 r. w Centrum Edukacyjno- Konferencyjnym w Płońsku ul. Sienkiewicza 11. Organizatorem była LGD - Przyjazne Mazowsze a prowadziła je pani Elżbieta Kowalik, architekt krajobrazu, autorka książek: Polski ogród wiejski,Kolorowe zagrody. Pani Elżbieta Kowalik jest miłośniczką i popularyzatorką uroku wiejskich ogrodów na mazowieckiej wsi.

Sama chętnie projektuje ogrody naturalne, nawiązujące do regionalnych tradycji.

Podczas warsztatów, w części teoretycznej, zachęcała uczestników do prowadzenia wiejskich ogrodów, mówiła o ich zaletach, wyjątkowym uroku, znaczeniu ekosystemu, który tworzą i który wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Zwróciła uwagę na rolę piętrowego układu roślin, który odgradza od hałasu i kurzu, znaczenie drzew liściastych, które w tradycyjnym ogrodzie chroniły od pożaru, a latem zapewniały cień. Zwróciła uwagę na to, że powinniśmy dobierać rośliny, takie, które są piękne ale także nieinwazyjne i tworzą swoisty mikroklimat, jak np. dalie, malwy, jaśminowce, czy fiołki. Niektóre rośliny odstraszają insekty, mają działanie chwastobójcze. Ogród wiejski jako element krajobrazu, daje dobrą okazję do twórczości, troski o urok najbliższego otoczenia.

W drugiej części warsztatów uczestnicy pracując w grupach tworzyli, z różnych materiałów, modele wiejskich ogrodów. Pomysły były niesamowite a efekty, w postaci projektów, można było podziwiać na zakończenie spotkania. Wierzymy, że szkolenie będzie znakomitą inspiracją do utworzenia własnych, wiejskich ogrodów, które podobnie jak regionalne kuchnie, stroje, tańce i obyczaje wpisują się w zasoby dziedzictwa kulturowego wsi. W czasach, gdy wiejski krajobraz ubożeje, zadrzewienia śródpolne, miedze i oczka wodne są niszczone, a w uprawie stosuje się toksyczne środki chemiczne, wiejski ogródek kwiatowy może stać się prawdziwą oazą bioróżnorodności i ulubionym miejscem sąsiedzkich pogawędek. Warto tworzyć tradycyjne ogródki kwiatowe, ozdabiać nimi to, co nam bliskie i drogie: nasze domy, świetlice, miejscowe szkoły, kościoły, przydrożne kapliczki. To także okazja do odnowienia kontaktów z sąsiadami, zwłaszcza tymi starszymi, u których w ogródku wciąż jeszcze można znaleźć prawdziwe perełki – stare, lokalne odmiany nie do kupienia w sklepach.

„To fantastyczne móc wrócić do dawnych lat, pięknych kwiatów i tradycyjnych roślin, warto było uczestniczyć w warsztatach, pomysły wykorzystamy jak będziemy tworzyć park w naszej miejscowości” - powiedziała Pani Teresa Dobies, jedna z uczestniczek szkolenia.

Opracowanie: Małgorzata Najechalska , Danuta Kucińska

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność