Najnowsze

Wyróżnione

Gościliśmy delegację z Rumunii

LGD- Przyjazne Mazowsze 5 maja 2015 r. gościła na obszarze powiatu płońskiego przedstawicieli z Ministerstwa Rolnictwa Rumunii, zaangażowanych w realizację podejścia LEADER. Program ten funkcjonuje w krajach UE od 1991 r. i jest uznawany za znakomity instrument wyzwalania inicjatyw obywatelskich, sprawdzony sposób rozwoju wsi i miasteczek.

Celem wizyty studyjnej było poznanie polskiej LGD, uzyskanie szczegółowych informacji z zakresu jej funkcjonowania, rekonesans projektów realizowanych w podejściu LEADER oraz wizyta w gospodarstwie rolnym.

 Dlatego poprosiliśmy naszych beneficjentów o zaprezentowanie przykładowych projektów, sami zaś przygotowaliśmy się do odpowiedzi na zadane nam 24 pytania dotyczące głównie działalności LGD i współpracy z KSOW w Polsce.

 Nasi goście przybyli z kraju, który liczy 20 mln mieszkańców. Rumunia przystąpiła do UE w 2007 r. i po raz pierwszy realizuje podejście Leader. Wg informacji Carmen Tudoran i Cristiny Ristea (pracujących nad wdrażaniem Leadera), w Rumunii funkcjonują 162 lokalne grupy działania i zajmują one ok. 60% powierzchni kraju. W nowej perspektywie sytuacja ma się zmienić, będzie ich 120, ale zasięgiem obejmą 100 % obszarów wiejskich. Wielkość rumuńskich LGD-ów jest bardzo zróżnicowana - najmniejsze liczą 10 tys., a największe 100 tys. mieszkańców. W rumuńskim Leaderze gęstość zaludnienia ma wpływ na wielkość środków przeznaczonych na realizację LSR.

 Uczestnicy wizyty pytali jak odbywa się u nas ewaluacja LGD, jak często jest przeprowadzana, jakie są stosowane kryteria. Mówili o swoich problemach i sukcesach. Z satysfakcją wskazywali na upowszechnienie dostępu do Internetu w małych, bardzo oddalonych miejscowościach górskich.

 Z zainteresowaniem obejrzeli wystawę zrealizowanych projektów w biurze LGD- Przyjazne Mazowsze, pytali o zakres działań projektowych. Z zaciekawieniem przyjęli publikację „Dziedzictwo stołu…” wydaną z inicjatywy naszej grupy ze środków KSOW. Oprócz rozmów na temat LGD, odbyła się prezentacja konkretnych projektów w terenie, zrealizowanych w ramach czterech działań Leadera. Pokazywaliśmy nowe chodniki i lampy ledowe w Baboszewie, wskazywaliśmy na place zabaw dla dzieci i odwiedziliśmy 3 wnioskodawców

 Każdy z naszych beneficjentów przywitał delegację rumuńską serdecznie, bardzo gościnnie, z pełną galanterią - jak na Polaków przystało.

 Bardzo ciekawie przedstawił swoje gospodarstwo pan Jarosław Drogosz, któremu towarzyszył syn Artur. Rolnik odpowiadał na wiele pytań z zakresu produkcji rolnej, cen rynkowych, zmian w zarządzaniu gospodarstwem. Był też pytany czy sam przygotowywał wnioski o przyznanie pomocy z programu PROW, ile czasu upłynęło od chwili złożenia wniosku na zakup ciągnika i kosiarki (z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) do jego realizacji, jak bardzo skomplikowany był ten wniosek, czy korzystał z pomocy konsultanta.

 Delegacja Rumuńska z uznaniem odniosła się do operacji zrealizowanej przez pana Radosława Lewandowskiego, który skorzystał z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i wybudował bezdotykową myjnię samochodową. Również padały pytania o długość realizacji projektu, o trudności jakie beneficjent musiał pokonać, jak dużą liczbę załączników dołączył do wniosku o przyznanie pomocy. Myjnia zainicjowała dyskusję na temat innowacyjności w projektach, stosowanej definicji innowacyjności i kryteriów w tym zakresie.

 Gospodarstwo agroturystyczne „Sielanka Raciąż” w pełnej krasie zaprezentowało szereg operacji zrealizowanych w ramach Leadera. Pan Michał Adamczyk z żoną Małgosią i tatą Mikołajem zaprezentowali w ramach działania Małe projekty operacje takie jak : Przyroda to przygodaniesamowity mikro i makro świat w zasięgu ręki, Spotkanie ze zdrowiem - Spa dla każdego!, Garncarstwo powrót do przeszłości - kultywacja starego rzemiosła, Tramwaj Konny - zabawa i przygoda dla całej rodziny, Turystyczny Raciąż - stawiamy na aktywny wypoczynek. Projekty te są źródłem atrakcji dla wypoczywających tu dzieci i ich opiekunów. I tym razem wzbudziły żywe zainteresowanie przybyłych i przemożną chęć korzystania z nich. Najwyraźniej nasi goście mieli ochotę pozostać dłużej w Sielance.

 Pragnę podkreślić, że spotkania u beneficjentów były bardzo profesjonalne, towarzysząca im wymiana informacji, spostrzeżeń, ciekawych wręcz zaskakujących pytań okazała się interesująca dla każdej ze stron.

 

Tekst Małgorzata Najechalska

Zdjęcia Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność