Najnowsze

Wyróżnione

Jeszcze tylko miesiąc na dostosowanie stron internetowych do WCAG 2.0.

Jak sprawdzić czy strona spełnia ten standard?

Mniej niż 30 dni pozostało organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne na dostosowanie swoich stron internetowych do standardu WCAG 2.0. Rozporządzenie Rady Ministrów mówi o dostosowaniu stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykluczonych cyfrowo w oparciu o międzynarodowy standard WCAG 2.0.

Na kwestię dostosowania stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych należy spojrzeć nie tylko jak na obowiązek wynikający z przepisów prawa. Nie da się ukryć, iż jest kolejnym zadaniem do spełniania, niemniej warto potraktować tą kwestię również w kategoriach korzyści - gdyż taką niewątpliwie jest. Wdrożenie standardu zapewnia, iż strona staje się w pełni dostępna dla wszystkich użytkowników, w tym niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Ideą dostępności stron internetowych, o których mowa w rozporządzeniu, jest publikowanie zasobów w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania. Aspekt ten obejmuje zarówno techniczną budowę strony, ale także publikowane na niej treści.

Jak szybko i bez użycia specjalnych narzędzi sprawdzić czy strona jest dostępna?

Najprościej spróbować poruszać się po stronie nie używając myszki, a obsługując stronę jedynie za pomocą klawiatury - tak strony obsługują osoby z niepełnosprawnością ruchową. Innym sposobem jest próba powiększenia na stronie czcionki z użyciem funkcjonalności klawiszy “ctrl +/ctrl -", niezbędna w przypadku osób niedowidzących i starszych. A co z wyszukiwarką na stronie, opisami alternatywnymi grafiki i napisami przy plikach video? Te elementy są jednymi z wielu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym, ale również starszym czy słabiej wykształconym, pełny dostęp do informacji zawartych na stronach podmiotów publicznych, a które staną się ostatniego maja 2015 r. obowiązkowe.

“Czynności zmierzające do  poprawy dostępności stron publicznych to niezbędny krok, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym, którego wszyscy jesteśmy obecnie częścią” - mówi Sylwia Mazurek z projektu otworzstrone.pl Fundacji Media 3.0.  “Strony dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych to odpowiedź na realne potrzeby ludzi, przed którymi wciąż stoi bariera w pełnym dostępie do zasobów internetu.”- dodaje.

O dostępności stron publicznych warto mówić coraz więcej. I nie tylko w kontekście wymogu prawa, ale i realnych korzyści zarówno dla właściciela, jak i użytkownika strony. Właściwy kontrast, powiększanie czcionek to dosłownie pierwsze kroki w tym działaniu.

Temat dostosowywania stron internetowych do wymogów standardu kompleksowo pojęła Fundacja Media 3.0. W projekcie otworzstrone.pl specjaliści z fundacji dostosowują do wymaganych przepisów strony organizacji pozarządowych, które wciąż do projektu mogą się zgłaszać. Mogą również liczyć na dofinansowanie koszów dostosowania strony wynoszące w przypadku organizacji pozarządowych od 30 do 60%.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność