Najnowsze

Wyróżnione

Spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego 4.09.2015

Identyfikacja problemów i potrzeb -przedstawienie podsumowanie spotkań dotychczasowych z mieszkańcami i grupami branżowymi:

Inwestycje - zgłaszano zapotrzebowanie na infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną; ścieżki rowerowe, przystanie, punkty widokowe, oznakowanie miejsc, atrakcyjne miejsca na spędzanie czasu wolnego, lepsze wykorzystanie OZE np.  lampy uliczne na energię słoneczną  - kierunek dla inwestycji samorządowych

Wsparcie dla przedsiębiorczości - wskazywano na potrzebę wspierania tego co lokalne, wypracowania marki produktu lokalnego (produkty i usługi) organizację doradztwa w gminach,

Przewagi konkurencyjne na naszym obszarze - zidentyfikowano gospodarstwa ekologiczne, pagaje, len, produkty lokalne takie jak: oliwa, jabłka, truskawki , wędliny, ogórki kiszone

Kierunki dla rozwoju  - przetwórstwo owoców i warzyw, mięsa, mleka, usługi doradcze, inne usługi np. remontowe, budowlane, informatyczne

Podczas spotkania zgłoszono następujące pomysły i propozycje:

Organizacja cyklicznej ogólnopolskiej  imprezy, stworzenie wspólnej marki „Przyjazne Mazowsze”, rozwój turystyki wodnej, infrastruktury turystycznej stanowiącej  „wsad” dla przedsiębiorców)

Projekty miękkie - utworzenie centrum doradztwa dla organizacji pozarządowych, programy aktywizujące

Oczekiwania - w związku z potrzebą integracji projektów na obszarze LGD-PM, synergia będzie punktowana w nowej perspektywie, zgłoszono pomysł na wspólny projekt - rzeka Wkra łączy, przy tej okazji rozwój przedsiębiorczości np. pomysł Sochocina na wynajem pokoi przez osoby 50+ (do 5 pokoi), utworzenie muzeum straży pożarnej, szkółki roślin, organizacja spływów kajakowych, lepsze wykorzystanie atutów np. park w Dziektarzewie, Izba Guzikarska w Sochocinie, Izba Sarbiewskiego. Możliwość pozyskania środków z RPO na realizację wspólnych  projektów.

Powstał pomysł na utworzenie centrum koordynacji w powiecie, celem podejmowania wspólnych inicjatyw, zaproponowano wyznaczenie osób do współpracy z gmin.

Wskazano również na rozwój  turystyki weekendowej, potrzebę korzystania z agencji specjalistycznych do promocji produktów i inicjatyw, pozyskanie  partnerów  w Warszawie i organizacja wyjazdów dla warszawiaków.

Zwrócono uwagę na znaczenie kampanii informacyjnej,  poznawania dobrych praktyk, edukację społeczności.

Zgłaszano pomysły na lepsze wykorzystanie zasobów np. Smardzewo -bogate w  jagody, grzyby, domki letniskowe w Kępie, oznakowanie tras i miejsc , tworzenie zróżnicowanej oferty, parkingi wzdłuż rzek, wykorzystanie Wodnej  Góry w  Raciążu, lokalnego rękodzieła, wspieranie ginących zawodów, wyznaczanie trasy rowerowej (pomysł na miasteczko rowerowe), informacja o interesujących miejscach przy ścieżkach,  tworzenie tras tematycznych, oferty dla zielonych szkół, mapki,  nowe technologie np. aplikacje na smartfony.

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność