Najnowsze

Wyróżnione

Czerwińsk przystąpił do Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze! Zapraszamy na spotkanie

 

W związku z przystąpieniem gminy Czerwińsk do Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Czerwińsk nad Wisłą na otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne zatytułowane „Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?”, które odbędzie się 24 czerwca 2015 r. w godz. 14:00 - 16:00w Gminnym Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą ul. Warszawska 1

 Celem pierwszego spotkania z Państwem jest wspólne wypracowanie założeń do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Przede wszystkim chcemy zidentyfikować najistotniejsze problemy
i potrzeby wsi, wskazać słabe i mocne strony obszaru oraz kierunki rozwoju zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, samorządu lokalnego oraz zakresem działań w programie Leader.

W programie:

  1. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader w okresie 2014 -2020 (prezentacja:  Małgorzata Najechalska)
  2. Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?- warsztaty: Anna Goliasz

W ubiegłym roku LGD - Przyjazne Mazowsze przeprowadziła takie spotkania konsultacyjno - informacyjne  w 10 gminach powiatu płońskiego. Zebrała informacje o najważniejszych problemach mieszkańców i sposobach ich rozwiązania. W tym roku (od marca do maja) podobne warsztaty organizowaliśmy w małych grupach fokusowych, z udziałem rolników, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, GOPS  i innych. Pracujemy razem by na podstawie zdiagnozowanych potrzeb stworzyć wspólną wizję rozwoju naszego obszaru wiejskiego. Następnie,  z ekspertami wyznaczymy cele, przedsięwzięcia, wskaźniki i zapiszemy je w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to podstawowy dokument uprawniający nasze partnerstwo do udziału w konkursie na wybór LGD do realizacji LSR w latach 2014 -2020. Biorąc udział w tym konkursie będziemy ubiegali się o 8 mln zł na dofinansowanie Państwa projektów w nowej perspektywie finansowej.

To jakie cele wyznaczymy w Lokalnej Strategii Rozwoju zadecyduje o tym, jakie projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dlatego tak ważny jest udział w spotkaniu mieszkańców gminy Czerwińsk: rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych (KGW, OSP, stowarzyszeń) i urzędu gminy. Zachęcamy Państwa do współpracy z naszym stowarzyszeniem i wypracowania spójnej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich w powiecie płońskim.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Najechalska

Prezes LGD- Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność