Najnowsze

Wyróżnione

Czego potrzeba tobie i twojej gminie, aby się rozwijać? - Czerwińsk nad Wisłą

Warsztaty, 24 czerwca 2015r, Świetlica w Gminnym Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą

Uczestnicy: mieszkańcy z terenu gminy Czerwińsk nad Wisłą

Problemy: bezrobocie, zniszczona i zaniedbana infrastruktura drogowa w 80%, za mały dostęp do Internetu, brak miejsc spędzania czasu wolnego (świetlic, placów zabawa), znikoma oferta kulturalna, brak przetwórstwa owoców i warzyw, brak kanalizacji w części Czerwińska, słaby rozwój turystyki, brak bazy noclegowej i żywieniowej, etc., brak szaletów w miejscach publicznych, pogłębiająca się destrukcja linii brzegowej Wisły, co stanowi zagrożenie dla domów i dróg,  brak spławności Wisły, zagrożenie powodziowe, brak oferty dla młodzieży, brak dostępu do boisk popołudniami, problem mentalności mieszkańców, zbyt mała ich aktywność, brak liderów i animatorów życia społecznego.

Potrzeby: powstanie Muzeum Ziemi Czerwińskiej na kanwie tradycji flisackich, modernizacja starych i budowa nowych placów zabaw, świetlic, siłowni zewnętrznych i ogólnodostępnych miejsc spędzania czasu wolnego, odtworzenie tam rzecznych od 574 km do 579 km, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i tras turystycznych ze wskazaniem atrakcji, stworzenie bazy noclegowej i żywieniowej, stworzenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców, zatrudnienie w tym celu animatorów życia społecznego, szeroka promocja gminy, a szczególnie jej zabytków, stworzenie możliwości dla rozwoju przetwórstwa owoców i warzyw, naprawa i budowa dróg w strategicznych miejscowościach, budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni, zwiększony dostęp do Internetu, opracowanie oferty dla inwestorów w celu tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenie możliwości rozwoju dla turystyki, budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą Nr 62 w Czerwińsku, otworzenie punktu gastronomicznego na rynku w Czerwińsku, remonty zabytkowych kościołów w Grodźcu i Radzikowie.

Zasoby: Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z 1155 roku z cudownym obrazem Matki Boskiej Pocieszenia, Wisła, turystyczny szlak architektury drewnianej(kościoły w Grodźcu, Radzikowie i Chociszewie), największe w Polsce zagłębie truskawek, klimatyczny rynek czerwiński, dobrze wyposażony Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku, dworki w Miączynie, Nieborzynie, Kucharach Skotnikach, znani ludzie stąd pochodzący: aktorka Loda Halama, dyrygentka Danuta Kołodziejska, pisarz Rafał Ziemkiewicz, aktor Andrzej Krucz, śpiewak operowy Leszek Świdziński, komandor Adam Reszka, kapitan żeglugi Stanisław Fidelis, plenery filmowe w Czerwińsku (są tu nagrywane filmy), szlak Władysława Broniewskiego, muzeum misyjne w Bazylice, kapitał ludzki (społeczność lokalna 50+ i młodzież),  stadnina koni w Ździarce, bogata historia Czerwińska (było to miejsce spotkań polskich królów na przestrzeni wieków, ponadto Czerwińsk odwiedzili: Karol Wojtyła, kardynał August Hlond, kardynał Stefan Wyszyński i prezydent Ignacy Mościcki).

Pomysł: całoroczny zakład przetwórstwa owoców i warzyw, stworzenie infrastruktury dla rozwoju turystyki na bazie Bazyliki ZNMP, uruchomienie kursów tramwaju wodnego po Wiśle, kursy i praca dla przewodników, Ogólnopolski Festiwal Flisacki.

Podsumowanie: największym atutem gminy na skalę Polski jest Bazylika Zwiastowania najświętszej Marii Panny z cudownym obrazem Matki Boskiej Pocieszenia. Bogata historia gminy, jej zabytki, ryneczek w Czerwińsku, który ma niepowtarzalny klimat, stanowią podstawę dla rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy. Ponadto, mieszkańcy bardzo potrzebują ogólnodostępnych miejsc spędzania czasu wolnego oraz oferty kulturalnej i sportowej, czego oczekują od władz gminnych.

Opracowała: Anna Goliasz

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność