Najnowsze

Wyróżnione

„Wczoraj, Dziś, Jutro” społeczności jonieckiej

W niedzielne popołudnie 19 lipca 2015 r. w budynku OSP miało miejsce spotkanie mieszkańców wsi Joniec -Kolonia. Główną organizatorką była pani sołtys Magdalena Poświata wraz z 4 koleżankami i kolegą. Cel to pokazanie przeszłości tej wsi, uhonorowanie uczestników konkursu pt. „Bezpieczne i uporządkowane podwórko w sołectwie Joniec-Kolonia” oraz zachęcenie do podejmowania działań służących rozwojowi miejscowości a tym samym poprawie jakości życia na obszarach wiejskich.

Spotkanie zatytułowano „Wczoraj, Dziś, Jutro”. Historia wsi Joniec-Kolonia sięga roku 1830 i osady Strażnik, która prawdopodobnie zapoczątkowała tu osadnictwo. „Przed I wojną światową na tym terenie istniały dwie zagrody”, a ok. 1930 roku było ich sześć. W latach 30-tych przesiedlono tu mieszkańców Jońca dając im pola w kierunkach: Osieka, Soboklęszcza i Szumlina. Obecnie wieś liczy ok. 120 mieszkańców. Tę ciekawą historię Jońca-Kolonii włącznie z etymologią nazwy Joniec przedstawił pan Grzegorz Nowiński – przewodniczący Rady Gminy Joniec. Wiele interesujących szczegółów wręcz „smaczków” z ksiąg parafialnych przytoczył ks. Włodzimierz Czarnomski. Zwrócił uwagę na „pouczająca tablicę” umieszczoną na murowanej dzwonnicy przy kościele parafialnym św.Ludwika w Jońcu. Tablica edukacyjna ufundowana przez bpa Poniatowskiego, jest jedną z dwu znajdujących się w Polsce (druga znajduje się na katedrze w Kielcach).Ksiądz przypomniał, że biskup Poniatowski, który był przewodniczącym Komisji Edukacji Narodowej, kazał ku oświeceniu parafian, wyryć na niej litery alfabetu (duże i małe, drukowane i pisane), cyfry i liczby od 1 do 24 oraz wierszowany napis, mówiący o pożytkach z nauki, zwłaszcza jeśli umożliwia ją oświecony rząd i Komisja Edukacji:

”Czytać, Pisać, Rachować ucz się z tey Tablice,

Pomogą ci do tego Proboszcz, Pan, Rodzice,

Chceszli dokładniey poznać tę naukę walną,

Wraz z inszemi Xiążeczkę masz Parafijalną.

Korzystaj z daru, któryć czyni Rząd Krayowy,

Będziesz z niego majętny, gospodarny, zdrowy.

Proście Boga za Króla, Oyczyznę, Panów i Dobrodziejów

oraz Biskupa X. Poniatowskiego, autora tey Tablicy. Roku 1784”.

 

 

Tę wyjątkową lekcję historii uzupełniały plansze ze zdjęciami rodzin jonieckich, wiekowe i młodsze dokumenty, wypisy z ksiąg parafialnych, świadczące o ówczesnym życiu tutejszych rodzin.

Część poświęcona współczesności odnosiła się wprost do społeczności Jońca-Kolonii. Organizatorzy uhonorowali najstarszych i najmłodszych mieszkańców wsi, nagrodzili bardzo praktycznymi upominkami laureatów konkursu „Bezpieczne i uporządkowane podwórko…”, którzy wykazali się dbałością o estetykę swoich zagród. Zebrani w pełnym skupieniu obejrzeli prezentację swoich domostw z Jońca-Kolonii przygotowaną przez panią sołtys.

Na koniec nasze LGD-Przyjazne Mazowsze pogratulowało laureatom osiągnięć, organizatorom i mieszkańcom cennej inicjatywy i przekazało drobne upominki. Korzystając z udziału zaprosiliśmy mieszkańców do współpracy z nami, zapytaliśmy jakie projekty chcieliby realizować w najbliższej przyszłości. Zachęcaliśmy do wypełniania fiszek projektowych znajdujących się na naszej stronie internatowej, bądź do osobistego zgłaszania pomysłów i do udziału w gminnych spotkaniach konsultacyjnych nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. Odbędą się one we września br. Chcemy uwzględnić potrzeby tego sołectwa w nowym dokumencie. Z kuluarowych rozmów wynika , że joniecka społeczność ma duży potencjał, jest bardzo kreatywna i rozważa realizację bardzo konkretnych inicjatyw, które mogą być wykonane z udziałem środków unijnych w ramach inicjatywy LEADER czyli za pośrednictwem LGD-Przyjazne Mazowsze.

Projekt pt. „Wczoraj, Dziś i Jutro” został zorganizowano z udziałem środków FIO – Mazowsze Lokalnie. LGD-Przyjazne Mazowsze jest ambasadorem tej inicjatywy.

Test i zdjęcia Małgorzata Najechalska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność