Najnowsze

Wyróżnione

Twórzmy razem Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014 - 2020

 

Zaproszenie dla mieszkańców obszaru LGD - Przyjazne Mazowsze

 

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza we wrześniu br. mieszkańców wsi z powiatu płońskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych. Chcemy wspólnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na wcześniejszych spotkaniach, które odbywały się od października do grudnia 2014 r. oraz od marca do czerwca 2015 r. zidentyfikowaliśmy problemy, potrzeby i zasoby naszego obszaru. Teraz określimy słabe i mocne strony obszaru, zagrożenia i szanse zewnętrzne (analiza SWOT) oraz dokonamy wyboru kluczowych celów strategii. Chcemy wypracować kierunki rozwoju naszego obszaru i wspólnie określić, jakie projekty mają otrzymać dofinansowanie za pośrednictwem LGD - Przyjazne Mazowsze. Staramy się o 8 mln zł pomocy unijnej na rozwój naszego obszaru. To od Państwa zależy na co przeznaczymy te pieniądze.

 

Spotkania odbędą się we wrześniu 2015 r. w salach konferencyjnych Urzędów Gmin.

Harmonogram  11 spotkań konsultacyjnych - Plan włączenia społeczności

 

 • 03.09.2015 r.  Baboszewogodz. 16.00 - 18.00
 • 07.09.2015 r.  Czerwińsk nad Wisłą godz. 10.00 - 12.00
 • 08.09.2015 r.  Dzierzążniagodz. 10.00 - 12.00
 • 09.09.2015 r.  Joniec godz. 16.00 - 18.00
 • 10.09.2015 r.  Naruszewogodz. 16.00 - 18.00
 • 14.09.2015 r.  Nowe Miastogodz. 16.00 - 18.00
 • 15.09.2015 r.  Płońskgodz. 16.00 - 18.00
 • 16.09.2015 r.  Raciąż - Gminagodz. 16.00 - 18.00
 • 17.09.2015 r.  Raciąż - Miastogodz. 16.00 - 18.00
 • 21.09.2015 r.  Sochocingodz. 10.00 - 12.00
 • 22.09.2015 r.  Załuskigodz. 10.00 - 12.00


 • Program spotkań konsultacyjnych

 

 • Prezentacja zidentyfikowanych problemów, potrzeb i zasobów w gminie podczas spotkań konsultacyjnych pt. czego potrzeba Tobie i Twojej gminie aby się rozwijać”

 

 • - Analiza SWOT; identyfikacja słabych i mocnych stron obszaru LGD - Przyjazne Mazowsze oraz zagrożeń i szans zewnętrznych

 

 • - Budowanie drzewa problemów - wybór problemów kluczowych wpisujących się w zakres Leadera

 

 • - Przekształcenia drzewa problemów w drzewo celów, wybór celów kluczowych i kierunków rozwoju

 

- Podsumowanie spotkania

 

 • Na koniec  przeprowadzimydebatę z mieszkańcami .  Debata podsumowująca odbędzie się 28.09.2015 r. (poniedziałek ) godz. 16.00 - 18.00 w Centrum Edukacyjno Konferencyjne MODR O/Poświętne w Płońsku.


 • Program debaty podsumowującej

 

 • - Prezentacja podsumowania ze spotkań - całościowa analiza SWOT, drzewo problemów i celów (uwzględnienie analizy danych zastanych i ankiet), propozycja przedsięwzięć adekwatnych do celów

 

- Dyskusja, wypracowanie kierunków rozwoju dla Lokalnej Strategii Rozwoju

 

 • - Wybór przedsięwzięć, propozycja nazw dla przedsięwzięćA

 

- Podsumowanie debaty

Teraz ustalamy, jakie projekty mieszkańców naszych wsi będą mogły otrzymać dofinansowanie z puli LGD-Przyjazne Mazowsze.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru. Dla aktywnych uczestników konsultacji mamy niespodzianki.

 

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność