Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie do konsultacji nowego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Przyjazne Mazowsze

Szanowni Państwo

LGD – Przyjazne Mazowsze zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach nowego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).  Ubiegamy się o dodatkowe fundusze dla mieszkańców naszego obszaru na realizację projektów w związku z  ogłoszonym przez Zarząd Województwa Marszałkowskiego konkursem na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007-2013. Wnioski  o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 należy składać od 02 do 31 lipca 2012 r.


Możemy pozyskać 4 573 441 zł na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Fundusze te powinniśmy rozdysponować uwzględniając również kryteria merytoryczne – punktowane, zawarte w regulaminie konkursu.  Proponujemy następujący podział środków na poszczególne projekty w ramach działań: Odnowa i rozwój wsi – 3 323 441 zł, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 500 000 zł, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 500 000 zł, Małe projekty – 250 000 zł. Część środków przeznaczamy na jedno nowe przedsięwzięcie i jeden nowy cel (w stosunku do aktualnej strategii), część na rozszerzenie pierwszego celu szczegółowego, pozostałe rozdysponujemy na dotychczasowe przedsięwzięcia zawarte w aktualnej LSR.

Chcąc pozyskać dodatkowe środki musimy spełnić wymagania określone w regulaminie konkursu a przede wszystkim opracować nową strategię uwzględniającą potrzeby i pomysły mieszkańców. Dlatego Państwa uwagi są dla nas niezwykle cenne.  Projekt strategii opracowaliśmy na podstawie przeprowadzonych w ubiegłym roku ankiet z mieszkańcami naszego obszaru, organizacjami społecznymi i samorządami, które uwzględniały ich uwagi dotyczące potrzeb w zakresie jakości  życia a także pomysły dotyczące realizacji nowych projektów.

W załączeniu projekt LSR, proponowane zmiany i uzupełnienia w stosunku do aktualnej LSR są zaznaczone na niebiesko.

Projekt strategii LGD - (pobierz)

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność