Najnowsze

Wyróżnione

XIII Walne Zebranie Członków LGD – Przyjazne Mazowsze

27 kwietnia 2016 roku odbyło się XIII  Walne Zebranie Członków LGD – Przyjazne Mazowsze. W pierwszym terminie o godz. 16:00 na spotkanie przybyło 26 osób z 75 członków, co stanowiło 35% ogółu. Z powodu braku wymaganej liczby członków stowarzyszenia zebranie odbyło się w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 16.30.

Pani Agnieszka Matoblewska, pracownik biura LGD zaprezentowała sprawozdanie merytoryczne z działalności LGD za 2015 rok. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Pani Iwonie Ziemińskiej - Adamczyk (księgowa z biura rachunkowego), która przedstawiła sprawozdanie finansowe LGD za 2015r. Członek Komisji Rewizyjnej, Pani Zenona Szostek przedstawiła w skrócie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po odczytaniu sprawozdania, Komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu LGD za miniony rok.

Uczestnicy zebrania podjęli 3 uchwały zatwierdzające sprawozdanie merytoryczne, finansowe oraz  udzielające absolutorium dla Zarządu za 2015 rok. Ponadto Prezes Zarządu Małgorzata Najechalska przedstawiła plan działalności LGD - PM na 2016 roku.

Wszystkim Członkom LGD – Przyjazne Mazowsze serdecznie dziękujemy za przybycie i sprawny przebieg zebrania.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność