Najnowsze

Wyróżnione

Konferencja Drzewa tlenowe – korzystna inwestycja – zdrowszy klimat

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wraz z trzema partnerami z Mazowsza: Stowarzyszeniem LGD Rozwoju Ziemi Płockiej, LGD „Wspólny Trakt” oraz Stowarzyszeniem Nasza Wkra, na zlecenie Województwa Mazowieckiego zorganizowała konferencję pt. „Drzewa tlenowe – korzystna inwestycja – zdrowszy klimat”.

W środę, 22 czerwca 2016 r., do Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego MODR O/Poświętne w Płońsku licznie przybyły osoby zainteresowane tematem dotyczącym przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Pierwszym prelegentem był dr Witold Lenart, hydroklimatolog, rzeczoznawca i biegły w dziedzinie ochrony powietrza, ocen środowiskowych, Członek Rady Naukowej w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Jako drugi wykładowca wystąpił Michał Matczak, który na co dzień zajmuje się problematyką drzew tlenowych i pracuje w firmie, posiadającej prawa własności intelektualnej (patenty) do rozmnażania drzewa paulownia metodą in vitro. Trzeci wykład wygłosił pan Marek Zakrzewski, który przedstawił zebranym różne formy pozyskania środków finansowych na założenie plantacji paulowni..

Dr Witold Lenart, wskazał na niekorzystne zmiany i ich skutki zachodzące w klimacie na przestrzeni lat. Szczególną uwagę zwrócił na ocieplenie klimatu oraz na pojawienie się intensywniejszych opadów nawalnych wywołujących błyskawiczne powodzie, rosnącą częstotliwość występowania groźnych zjawisk atmosferycznych (cyklonów, trąb powietrznych, burz, gradu), a także zmiany w granicach występowania gatunków drzew, wędrówkach owadów i innych zwierząt, w tym szkodliwych i inwazyjnych. Mówił jak można przeciwdziałać tym zmianom. Uczestnicy konferencji z dużym zainteresowaniem wysłuchali prezentacji, świadczyły o tym pytania zadawane prelegentowi także w trakcie przerwy.

Właściwości drzew tlenowych, zasady ich uprawy oraz zdjęcia z plantacji przedstawił pan Michał Matczak. Wykładowca zademonstrował sadzonki drzewek i fragmenty drewna. Podzielił się własnymi doświadczeniami z uprawy paulowni, bowiem posiada niewielką ich plantację, a na co dzień zajmuję się dystrybucją drzewek.

Drzewa tlenowe zaliczane są do najszybciej rosnących drzew na świecie. Nadają się do produkcji biomasy ze względu na szerokie, rozłożyste liście. Pień jest gładki, który dostarcza wysokogatunkowe i lekkie drewno. Są to drzewa wysokoenergetyczne, a co za tym idzie wysoko opłacalne. Interesujący był pokaz zdjęć z plantacji paulowni, demonstrujący sposób sadzenia, stadia rozwoju, pielęgnację roślin oraz możliwości wykorzystania tych drzew.

Po zakończonych wystąpieniach i w czasie przerw uczestnicy konferencji długo rozmawiali z prelegentami, zadawali wiele szczegółowych pytań. Wszyscy słuchacze otrzymali materiały konferencyjne.

Konferencja została odebrana bardzo dobrze o czym świadczą dobre oceny zawarte w ankietach podsumowujących szkolenie oraz podziękowania uczestników konferencji za interesującą problematykę kierowane do organizatorów.

 

Opracowanie i zdjęcia:

Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność