Najnowsze

Wyróżnione

Szkolenia dla Rady, Zarządu i pracowników biura w nowej perspektywie PROW na lata 2014 – 2020 - relacja

Nowa perspektywa finansowa, w ramach PROW na lata 2014 – 2020, stawia przed kadrą odpowiedzialną za wdrażanie strategii nowe wyzwania. By jak najlepiej im sprostać zorganizowaliśmy, w dniach 23, 26 i 27 lipca, cykl szkoleń dla członków Rady stowarzyszenia, Zarządu oraz pracowników biura Lokalnej Grupy Działania-Przyjazne Mazowsze.

Celem szkoleń było dobre przygotowanie całego zespołu do sprawnego wdrażania LSR oraz oceny Wniosków o przyznanie pomocy w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Szkolenia były prowadzone przez ekspertów z wykorzystaniem metod warsztatowych. Podczas szkoleń uczestnicy zapoznali się z procedurami i zasadami obowiązującymi na każdym z etapów oceny wniosków. Poznali metodykę wyboru operacji na podstawie przyjętych kryteriów wyboru. Warsztaty z oceny wniosków, dzięki metodom aktywizującym, ułatwiły nabycie praktycznych umiejętności, pokazały  jak unikać błędów i dobrze uzasadniać wybraną punktację.

Praca zespołowa umożliwiła wymianę poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Uczestnicy zyskali kluczowe kompetencje, które są niezbędne do zapewnienia poprawności i obiektywności oceny. Ponadto poznali zasady korzystania z Platformy Oceny Projektów. Ta nowa aplikacja usprawni pracę przy ocenie i wyborze wniosków oraz przygotowaniu końcowej dokumentacji przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego. A wszystko po to by zagwarantować mieszkańcom naszego obszaru profesjonalną i rzetelną ocenę ich wniosków. Uczestnicy, który zaliczyli test wiedzy po zakończonym szkoleniu otrzymali zaświadczenia.

Opracowała: Danuta Kucińska, zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność