Najnowsze

Wyróżnione

Szkolenie: Produkt turystyczny – szansą na rozwój regionu

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza na warsztaty

Produkt turystyczny – szansą na rozwój regionu

Wspólnie na szlaku, weekendy mobilne ale bez samochodu, wakacje u mnie i u moich sąsiadów, każdy może mnie zapytać o tę okolicę ……

Zastanów się co oznaczają te hasła, wymyśl własne propozycje i przyjdź z nimi na nasze spotkanie. Postaramy się wspólnie wypracować nową jakość w turystycznym wykorzystaniu zasobów naszego regionu - produkt sieciowy polegający na stworzeniu wspólnej, ciekawej i różnorodnej oferty turystycznej. Współpraca podmiotów turystycznych, samorządów oraz innych zainteresowanych osób i organizacji  w celu jego wykreowania i wypromowania może przyczynić się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności naszego regionu. Usługi i produkty już istniejące włączone w większą całość, stworzą dobrą zachętę do odwiedzania i zwiedzania powiatu płońskiego a tym samym pozyskania dodatkowych dochodów przez mieszkańców.

Zapraszamy osoby zainteresowane z obszaru działania LGD – Przyjazne Mazowsze (obejmującego gminy: Płońsk, Raciąż, Joniec, Sochocin, Naruszewo, Załuski, Nowe Miasto, Baboszewo, Dzierzążnia i Miasto Raciąż) do udziału w warsztatach, podczas których będzie można także uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do 2 gospodarstw agroturystycznych, odbyć wyprawę na przyrodniczych ścieżkach i skosztować regionalnego przysmaku.

W ramach warsztatów wspólnie wypracujemy naszą ofertę turystyczną produktu sieciowego i stworzymy dla niego nazwę oraz zapewnimy promocję na stronie www.lgdpm.pl .  

Warsztaty odbędą się 28 czerwca od godziny 9.00 do 16.00 w Gospodarstwie Agroturystycznym „Pod Akacjami” w Sieklukach. Dodatkowo odwiedzimy również Gospodarstwo Agroturystyczne „Sielanka Raciąż” w miejscowości Pólka – Raciąż.
Miejsce spotkania – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Poświętne, 09 – 100 Płońsk, ul. Sienkiewicza 11, przed budynkiem hotelu – zbiórka godz. 8.45, wyjazd godz. 9.00

Warsztaty poprowadzą Jolanta Kamieniecka z Instytutu na rzecz Ekorozwoju w Warszawie oraz Danuta Arcipowska z MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

Czekamy na potwierdzenie obecności do 26 czerwca 2012 r. w biurze LGD lub pod nr tel. 23 661 31 61. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, zostanie sfinansowany z funduszy UE w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja, Programu Leader PROW 2007- 2013.

Program warsztatów

8.45  - Spotkanie uczestników przed siedzibą LGD-PM, Płońsk ul. Sienkiewicza 11
9.00 – 11.30 - Wyjazd studyjny - Oferta turystyczna w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe na terenie działania LGD Przyjazne Mazowsze – wizyty w dwu przykładowych gospodarstwach agroturystycznych - „Pod Akacjami” w Sieklukach i „Sielanka Raciąż” w Pólce – Raciąż – Danuta Arcipowska MODR O/ Poświętne w Płońsku
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 - Wypracowanie zintegrowanej oferty turystycznej na podstawie wizyty studyjnej – Wspólnie na szlaku, weekendy mobilne ale bez samochodu, wakacje u mnie i u moich sąsiadów, każdy może mnie zapytać o tę okolicę (warsztaty)- Jolanta Kamieniecka - Instytut na rzecz Ekorozwoju w Warszawie
13.15 – 13.45 – obiad
13.45 – 16.00 - Wypracowanie modelu wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia sieciowego produktu turystycznego oraz form jego promocji (warsztaty)  - Jolanta Kamieniecka - Instytut na rzecz Ekorozwoju w Warszawie

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność