Najnowsze

Wyróżnione

Jak przygotować wniosek o przyznanie pomocy na przedsiębiorczość z LEADER-a ?

 

LGD–Przyjazne Mazowsze zaktualizowało kryteria oceny i wyboru operacji  oraz  związane z nimi procedury i przekazało dokumenty te jednostki zarządzającej do zatwierdzenia. Obecnie prowadzi szkolenia dla beneficjentów. Działania te poprzedzają nabór wniosków z przedsiębiorczości, który stowarzyszenie ogłosi w marcu br. Nabór obejmie 3 przedsięwzięcia z Lokalnej Strategii Rozwoju tj. ”Firma z pomysłem”, „Przetwarzaj lokalnie” i ”Od producenta do konsumenta”. Na te trzy przedsięwzięcia LGD–Przyjazne Mazowsze przeznacza w marcowym konkursie kwotę 2 915 000 zł (łącznie). Pomoc przyznawana będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które jest częścią PROW na lata 2014-2020.

Chcąc pomóc mieszkańcom powiatu płońskiego w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej stowarzyszenie zorganizowało szkolenie nt. „Zasad przyznawania pomocy na przedsiębiorczość w ramach inicjatywy LEADER”. Odbyło się ono 10 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baboszewie. Ekspertka, doświadczona wykładowczyni pani Marzena Cieślak wyjaśniała jak poprawnie przegotować wniosek o przyznanie pomocy i jak wykazać zgodność wniosku z kryteriami oceny i wyboru wniosku obowiązującymi w LGD–Przyjazne Mazowsze. Kilkugodzinne spotkanie wykładowczyni z grupą 50 mieszkańców obszarów wiejskich, zamierzających ubiegać się o pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej lub na rozwój działalności gospodarczej okazało się bardzo pouczające. Wykładowczyni przedstawiła warunki jakie wnioskodawca musi spełniać, aby otrzymać pomoc finansową, wskazała na obowiązujące limity i wykluczenia. Prezentowała przykłady projektów na rozwój przedsiębiorczości, podkreślała czego należy unikać i co koniecznie należy wskazać w dokumentacji aplikacyjnej, odnosiła się również do kwestii podatkowych. Odpowiadała na pytania w trakcie wykładu i udzieliła porad w trybie indywidualnych konsultacji po zakończeniu spotkania. Wyjaśniła, że ze środków LEADERA można założyć punkt opieki przedszkolnej (ale nie placówkę oświatową), że można sfinansować działalność gospodarczą polegającą na opiekowaniu się osobami starszymi. Odpowiedziała na pytanie „Czy beneficjenci po otrzymaniu pomocy na podejmowanie działalności mogą utworzyć spółkę cywilną? Poinformowała, że beneficjenci, którzy skorzystali pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej póżniej nie mogą utworzyć spółki cywilnej. Bardzo przydatną informacją było pokazanie przez ekspertkę - jak w prosty sposób można ustalić czy beneficjent korzystał z pomocy de minimis.(Pomoc de minimis jest udzielana przedsiębiorcom do wysokości 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych).

Najcenniejsze informacje pozyskali ci uczestnicy szkolenia, którzy wysłuchali całości wykładu. Szczególnie usatysfakcjonowani zostali młodzi mieszkańcy naszego obszaru, zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą. Otrzymali wiele intersujących porad, szczegółowych informacji m.in. jak najefektywniej i zgodnie z obowiązującym prawem wydać premię w wysokości 70 tys. zł na podejmowanie działalności gospodarczej i jak prawidłowo ją rozliczyć.

Na zakończenie szkolenia prezes LGD–Przyjazne Mazowsze podziękowała wykładowczyni pani Marzenie Cieślak za solidną i rzetelną dawkę wiedzy, a słuchacze obdarzyli panią ekspert brawami za profesjonalny, ciekawy wykład. Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich było bardzo ważne zarówno dla LGD jak i beneficjentów, szczególnie w sytuacji gdy jednostki zarządzające i ARiMR czasami udzielają różnych odpowiedzi w tych samych kwestiach.

Na szkolenie zawitała także ekipa telewizyjna z TV Mazovia, która przeprowadziła wywiady z jego uczestnikami.

Tekst: Małgorzata Najechalska

Zdjęcia:  Agnieszka Matoblewska

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność