Najnowsze

Wyróżnione

Wyniki oceny formalnej wniosków

Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę formalną wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie 31.03. – 20.04.2017 r. Poniżej przedstawiamy rejestry wniosków z informacją o wynikach oceny formalnej.

Zakres: Rozwój przedsiębiorczości – przedsięwzięcie Firma z pomysłem 

Zakres: Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza 

Wnioski, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej, zostały przekazane do oceny merytorycznej. 

Posiedzenie Rady stowarzyszenia oraz zatwierdzenie listy wniosków wybranych do dofinansowania odbędzie się 17 maja br. o godz. 16.30 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświetne w Płońsku.

Zarząd i biuro LGD-Przyjazne Mazowsze

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność