Najnowsze

Wyróżnione

Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie „ABC wspólnego działania”

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze ogłasza Konkurs grantowy na Inicjatywy Lokalne „ABC wspólnego działania”, dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

Celem Konkursu jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych w powiecie płońskim poprzez realizację wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego. Promowane będą projekty nastawione na angażowanie społeczności lokalnej na rzecz dobra wspólnego oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa, nie mające charakteru jednodniowego wydarzenia.

Przedmiotem Konkursu jest projekt inicjatywy lokalnej, skierowany do społeczności lokalnej i realizowany na terenie powiatu płońskiego.  

Termin realizacji projektu  musi zawierać się w okresie od 28 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2017 roku.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu płońskiego występujących indywidualnie lub jako organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna.

LGD-PM zapewnia przy realizacji projektu inicjatywy wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Realizacja wybranych inicjatyw dofinansowana będzie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

Kwota grantu  wynosi 5 000 złotych. Należy złożyć skan podpisanego wniosku na udostępnionym formularzu drogą elektroniczną (na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bądź wersję papierową osobiście w biurze LGD-PM, w nieprzekraczalnym terminie od 5 czerwca do 19 czerwca 2017 roku (decyduje data wpływu). Na etapie składania wniosku nie wymagamy od wnioskodawców formy papierowej ani żadnych załączników. Zobowiązani do tego będą jedynie ci wnioskodawcy, którzy zostaną wybrani do dofinansowania.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu. Regulamin Konkursu, formularz wniosku do Konkursu, karta oceny i wykaz kosztów kwalifikowalnych znajdują się na stronie www.lgdpm.pl, w zakładce Wspólna sprawa.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze LGD-PM oraz pod numerem telefonu 23 661 31 61.  

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zarząd i pracownicy biura LGD-Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność