Najnowsze

Wyróżnione

Produkt turystyczny – szansą na rozwój regionu

Wspólnie na szlaku, weekendy mobilne ale bez samochodu, wakacje u mnie i u moich sąsiadów, każdy może mnie zapytać o tę okolicę… taka była myśl przewodnia szkolenia pn. Produkt turystyczny  - szansą na rozwój regionu, które odbyło się 28 czerwca 2012 roku.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, gospodarstw agroturystycznych, firm turystycznych, stowarzyszeń z obszaru działania LGD – Przyjazne Mazowsze. Jego celem było budowanie współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami w kierunku  stworzenia wspólnej, ciekawej i różnorodnej oferty turystycznej i jej wzajemnej promocji.
Atrakcją szkolenia był  wyjazd studyjny do 2 gospodarstw agroturystycznych, podczas którego uczestnicy odbyli również wyprawę po przyrodniczych ścieżkach i wysłuchali ciekawych historii opowiadanych przez ich właścicieli, występujących w roli przewodników. Odwiedziliśmy Gospodarstwo Agroturystyczne Sielanka w miejscowości Pólka – Raciąż, oferujące gościom przejażdżki bryczkami po okolicy, oprowadzanie na koniu, miejsce do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, konkursy strzeleckie ale przede wszystkim piękną okolicę i artystyczny wygląd budynków i pomieszczeń. Następnie pojechaliśmy do Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Akacjami”  w Sieklukach,  w gminie Dzierzążnia gdzie  obejrzano ścieżkę edukacyjną pod tą samą nazwą.  Uczestnicy z przyjemnością obserwowali żyjące tam zwierzęta ale ich szczególną uwagę przykuł oswojony bocian, który podchodził blisko do ludzi i tylko czasem klekotem wyrażał swoje niezadowolenie. Następnie odbyły się warsztaty, podczas których pracowano nad zintegrowaną ofertą turystyczną i modelem współpracy w zakresie tworzenia produktu sieciowego i jego promocji.
By wypracować ostateczną ofertę konieczne są kolejne spotkania osób zainteresowanych. Jest to proces, który trwa w czasie, ważne by stworzyć uczestnikom odpowiednie warunki do spotkań.
 
Warsztaty poprowadziły Jolanta Kamieniecka z Instytutu na rzecz Ekorozwoju w Warszawie oraz Danuta Arcipowska z MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

Udział w szkoleniu był bezpłatny, został sfinansowany z funduszy UE w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja, Programu Leader PROW 2007- 2013.

Organizatorem szkolenia była LGD – Przyjazne Mazowsze.

Opracowała:  Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność