Najnowsze

Wyróżnione

Wspólna sprawa – uroczyste podpisanie umów na realizację 10 projektów grantowych

   Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

W piątek, 21 lipca 2017 roku w restauracji Poświętne, LGD - Przyjazne Mazowsze podpisała umowy z wybranymi w ramach konkursu grantowego wnioskodawcami. Są to oddolne inicjatywy samych mieszkańców powiatu płońskiego, włączające i angażujące lokalną społeczność, realizowane przez stowarzyszenia i grupy nieformalne.

Stowarzyszenie „Nasz Czerwińsk nad Wisłą”opracowało  projekt Aktywizacja społeczności lokalnej w miejscowości Czerwińsk nad Wisłąobejmującyorganizację 9 wakacyjnych spotkań animacyjnych, przedstawienia teatralnego i kina letniego dla społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi a także wszystkich zainteresowanych. Scenariusz przedstawienia pt. „Na Wiśle śpiewają Oryle”oparty jest na materiałach archiwalnych, wydarzeniach zapisanych w kronikach i materiałach źródłowych. W ramach widowiska przedstawione zostały dawne tradycje i obyczaje miejscowości Czerwińsk nad Wisłą związane z Wisłą, w tym szkutnictwa oraz flisactwa.

Projekt Dzieło dr Leona Rutkowskiego - źródło i inspiracjaprzygotowany został przez grupę nieformalną. Obejmuje organizację konkursu w 4 kategoriach, przeprowadzonego dla 2 typów szkół, dotyczącego osiągnięć dr Leona Rutkowskiego i inspiracji jego postacią oraz panelu naukowego poświęconego jego działalności w obszarach medycznym, finansowym, oświatowym, patriotycznym i ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zakłada opublikowanie broszury dotyczącej zdrowego i aktywnego trybu życia, zorganizowanie wystawy prezentującej sylwetkę społecznika oraz program artystyczny (lipiec, listopad).



Koło Pszczelarzy w Płońsku będzie realizowało przedsięwzięcie pt. Rodzina pszczela przykładem dla ludzi. Zorganizuje cykliczne spotkania z rodzinami z powiatu płońskiego bezpośrednio w pasiece i przekaże wiedzę na temat podobieństwa rodziny pszczelej do rodziny ludzkiej.  Opisując  i prezentując uczestnikom troskę pszczół nad młodym pokoleniem, przybliży im szczególne znaczenie i rolę macierzyństwa.Zostanie także stworzona strona internetowa nt. pszczelarstwa i ochrony środowiska (czerwiec - wrzesień).

Zapraszamy na Zieloną Kolonię! Cykl spotkań plenerowychprzygotowany został przezgrupę nieformalną  RAZEM.Wspólnie z mieszkańcami uporządkowany zostanie teren i utworzone miejsca rekreacji we wsi Joniec-Kolonia.Zorganizowane będą warsztaty stolarskie dla smyka i taty (dziadka), film w kinie pod chmurką, oraz Zielone KOLONIE – cykl spotkań plenerowych, między innymi kurs samoobrony dla  kobiet  oraz rodzinne potyczki sportowe  zakończone ogniskiem (lipiec- listopad).

Towarzystwo Przyjaciół Załusk wymyśliło projekt Damy radę!dla kobiet będących w trudnej sytuacji rodzinnej. Przeprowadzone będą warsztaty ze zdrowego przygotowania żywności, podstawowy kurs obsługi komputera, warsztaty twórcze i integracyjne tj. decoupage, malowanie toreb, krawiectwo, szydełkowanie, muzykoterapia, bajkoterapia, choreoterapia (lipiec - listopad).

Wykorzystanie potencjału sportowego dzieci i młodzieży, propagowanie sportowej rywalizacji z poszanowaniem zasad fair play umożliwi projekt Trening czyni mistrzarealizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej FOOTBALL ACADEMY PŁOŃSK. Przeprowadzone będą m.in. turnieje oraz pogadanki na tematy prozdrowotne, treningi piłkarskie, treningi bramkarskie (lipiec – listopad).

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia jest autorem inicjatywyDzierzążnia - świadomy rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej. Projekt obejmuje organizację pchlich targów i pikników - połączonych z prelekcją nt. wolontariatu, roli rodzicielstwa i macierzyństwa, warsztatami i konkursem nt. roli żywienia i aspektu  więzi rodzinnych poprzez wspólne gotowanie i spożywanie posiłków, warsztatami nt. szycia oraz rajdem  rowerowym po okolicy (lipiec  - listopad).

Grupa nieformalna Szóstka znad Wkry w ramach  Jonieckiej Akademii  Aktywnych - Małych i Dużych zaprosi na happening malarski pod nazwą ,,Gmina Joniec pędzlem malowana” podczas festynu rodzinnego a na placu szkolnym, we współpracy z OSP w Jońcu, zorganizuje dla dzieci zabawy oraz  wystawę Pt.  „Zabawki i zabawy wczoraj i dziś”. Projekt obejmuje także warsztaty  teatralne pt. Teatr Małych i Dużych, spotkania dla rodziców z neurologopedą oraz wystawę i degustację zdrowych produktów, owoców i warzyw (sierpień  - listopad).

Aktywizacja społeczności lokalnejto tytuł projektu, którego autorem jest grupa nieformalna „Integracja” z gminy Naruszewo.  Jego celem jestpobudzenie do wspólnego uczestnictwa w życiu poprzez stworzenie  warunków do wspólnego spędzenia czasu matek z dziećmi. Mieszkańcy razem przygotują teren na placu zabaw, na którym zostaną  zamontowaneurządzenia siłowni zewnętrznej (sierpień) oraz zorganizowana rodzinna impreza integracyjna.  Ziemniak - łączy pokoleniato projekt Klubu Seniora w Koziebrodach. W ramach inicjatywy odbędą się  szkolenia z zakresu certyfikowanego produktu lokalnego oraz zdrowej żywności,  zostanie zorganizowana impreza dla mieszkańców  oraz zakupione stroje dla lokalnego zespołu (lipiec– wrzesień).

Zapraszamy do uczestnictwa w imprezach zainicjowanych przez mieszkańców, informacje są zamieszczane na stronach internetowych LGD-PM oraz gmin.

Tekst: Danuta Kucińska, zdjęcia: Dominika Rutecka

 

 

 

image2image1

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność