Najnowsze

Wyróżnione

Szkolenie z opracowania Biznesplanu dla podejmujących działalność gospodarczą

W dniu 23 sierpnia 2017 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze po raz kolejny zorganizowała szkolenie na temat opracowania biznesplanu, będącego obowiązkowym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Udział w nim wzięły osoby zainteresowane złożeniem projektu do LGD w ramach zbliżającego się naboru wniosków z tego działania, który zaplanowano w terminie 28 sierpnia – 11 września br. Spotkanie odbyło się w sali wykładowej Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego MODR O/Poświętne w Płońsku. Uczestników powitała pani Danuta Kucińska, która przedstawiła cele i zakres szkolenia.

Spotkanie poprowadziła pani Maria Pluta, ekspert w tworzeniu i ocenie biznesplanów. Swoje wystąpienie zaczęła od omówienia zasad przyznawania pomocy w ww. zakresie, przedstawiła szczegółowo kryteria wyboru operacji a następnie omówiła poprawność i strukturę opracowania biznesplanu. Pani Pluta zwróciła uwagę na właściwy opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o wsparcie, określenie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów i usług. Omówiła także najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy. W trakcie szkolenia zachęcała zebranych, aby korzystali z dobrze opracowanej informacji przydatnej do wypełniania biznesplanu oraz pomocy pracowników biura LGD. Temat spotkania okazał się interesujący, uczestnicy zadawali wiele pytań, przedstawiali swoje uwagi i spostrzeżenia, w niektórych przypadkach rozwijała się dyskusja.

 

Opracowanie i zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność