Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej

 

Lokalna Grupa Działania-Przyjazne Mazowsze jako partner MODR w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, w projekcie - XXV Olimpiada Wiedzy Rolniczej,  serdecznie zaprasza młodych rolników z powiatu płońskiego, ciechanowskiego, legionowskiego, mławskiego, nowodworskiego, pułtuskiego, żuromińskiego do wzięcia udziału w olimpiadzie wiedzy rolniczej, która odbędzie się

BANEREK XXV OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ 2017

26.10.2017 r. w Centrum Edukacyjno Konferencyjnym w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 11. Rekrutacja rozpoczyna się od 15 września i trwa do 15 października 2017 r. Dokumenty - karta zgłoszenia, regulamin dostępne są  na naszej stronie, w zakładce XXV Olimpiada Wiedzy Rolniczej.

 

Projekt „XXV Olimpiada Wiedzy Rolniczej” otrzymał dofinansowanie w tegorocznym naborze operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017, konkurs nr 1/2017 – Działanie 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Środki przyznane przez mazowiecki KSOW będą przeznaczone na nagrody finansowe dla pięciu najlepszych finalistów Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz poczęstunek dla uczestników. Wysokość nagród  to kwoty od  600 do 1000 zł. Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność