Najnowsze

Wyróżnione

Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie instalacji klimatyzacji i jej serwisowania

W małych miastach i na wsi znajdują się ogromne zasoby, które powinny zostać jak najlepiej spożytkowane w procesie modernizacji całej polskiej gospodarki. To nie tylko surowce czy ziemia ale przede wszystkim ogromny kapitał ludzki, kultura, nasza wspólna tradycja, obiekty dziedzictwa narodowego i wspaniała przyroda. Dlatego wieś musi jak najlepiej rozwijać się i funkcjonować. W tym właśnie celu zostały utworzone Lokalne Grupy Działania, które wspierają lokalną przedsiębiorczość, aktywizują mieszkańców i promują obszary wiejskie. Jednym z instrumentów LGD rozwijających przedsiębiorczość jest zapewnienie środków finansowych w ramach Programu Leader PROW 2007-2013, na realizację projektów przez mieszkańców naszego obszaru.

Przykładem dobrych praktyk w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGD jest utworzona firma PROFES świadcząca usługi w zakresie instalacji klimatyzacji oraz serwisu urządzeń klimatyzacyjnych. Beneficjent złożył projekt do Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w październiku 2010 roku w ramach naboru na działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę Rady Decyzyjnej. Projekt ten doskonale wpisuje się w jeden z celów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD-PM jakim jest rozwój przedsiębiorczości. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we wrześniu 2011 roku przyznał pomoc finansową na jego realizację i zaakceptował zakładane w zestawieniu rzeczowo-finansowym koszty. Realizacja inwestycji została rozłożona na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu beneficjent kupił samochód dostawczy Peugeot Partner, komputer przenośny i część urządzeń specjalistycznych. Koszy kwalifikowalne realizacji I etapu operacji wynosiły 47 787,00 zł.Właściciel firmy PROFES złożył wniosek o płatność pośrednią na kwotę 23 893,50 zł. Realizacja II etapu tj. zakup pozostałych narzędzi niezbędnych do prowadzonej działalności, urządzenia wielofunkcyjnego oraz założenie strony internetowej planowana jest na czerwiec 2012 roku. Przewidziane koszty inwestycji w ramach II etapu wynoszą 30 823,00 zł.

Dzięki powstałej firmie zostało utworzone jedno miejsce pracy tzw. samozatrudnienie. Beneficjent świadczy usługi w zakresie instalacji i uruchomienia klimatyzacji oraz przeglądu serwisowego klimatyzatora. Montaż podstawowy wyceniony został na 2 000 zł i obejmuje takie elementy jak zainstalowanie klimatyzatora, uruchomienie, sprawdzenie automatyki i poprawności pracy urządzeń oraz instruktaż obsługi. Natomiast przegląd serwisowy wyceniony został średnio na 300 zł. W skład serwisu wchodzą odgrzybienie jednostki, czyszczenie oraz sprawdzenie poprawności pracy urządzeń. Z czasem właściciel firmy planuje uruchomić infolinię serwisową dla swoich klientów dostępną 24 h na dobę. Oferowane usługi kierowane są do firm prywatnych (restauracji, stacji benzynowych, sklepów, aptek), instytucji samorządowych (urzędy) oraz osób fizycznych (mieszkania, domy). Firma obecnie świadczy usługi na terenie województwa mazowieckiego, docelowo na terenie całego kraju.

Dzięki wdrażaniu LSR mieszkańcy małych miejscowości mają możliwość realizacji własnych pomysłów, pozyskiwania nowych źródeł dochodu oraz tworzenie miejsc pracy. To lokalna społeczność najlepiej zna zasoby i potrzeby swojej miejscowość a poprzez realizowane projekty przyczynia się także do ich rozwoju.

Ewelina Biernacka
Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze
Fot. Biuro LGD-Przyjazne Mazowsze

Tytuł operacji:

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność