Najnowsze

Wyróżnione

Konferencja podsumowująca projekt „Wspólna sprawa”

Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2017 roku w Centrum Edukacyjno Konferencyjnym w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 11

             Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Celem projektu „Wspólna sprawa” jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych poprzez realizację oddolnych inicjatyw - wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego. W ogłoszonym przez nas konkursie grantowym „ABC wspólnego działania” postawiliśmy na inwencję i kreatywność mieszkańców, angażowanie społeczności lokalnej dla dobra wspólnego oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa.Wybraliśmy 10 inicjatyw, które były realizowane od lipca do listopada 2017 roku a każda z nich obejmowała po kilka wydarzeń, które miały miejsce  w różnych gminach powiatu płońskiego. Konferencja jest podsumowaniem i popularyzacją efektów inicjatyw, zrealizowanych przez grupy nieformalne i stowarzyszenia.

Program konferencji

9.00 -9.30 Wprowadzenie; przedstawienie programu oraz celów projektu i konkursu grantowego

9.30 – 11.00 Prezentacje uczestników projektu wybranych w konkursie grantowym – podsumowanie zrealizowanych inicjatyw

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.00 Prezentacje uczestników projektu – podsumowanie zrealizowanych inicjatyw c.d.

12.00 – 12.15  Przedstawienie przez koordynatora projektu wypracowanych rekomendacji dotyczących lokalnego modelu współpracy pomiędzy JST a NGO.

12.15 – 13.45 Skuteczne metody i narzędzia partycypacji społecznej – dlaczego warto wspierać i promować aktywność obywatelską? – wystąpienie eksperta, podsumowanie konferencji

13.45 – 14.00 dyskusja

14.00 –  obiad

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność