Najnowsze

Wyróżnione

Warsztaty konsultacyjne i Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

Każdy wnioskodawca, który złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach naborów prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze, zmierzył się trudnościami jakie trzeba „przejść” aby aplikować o środki unijne. Przede wszystkim trzeba zapoznać się z procedurami oceny i wyboru projektów oraz instrukcją wypełniania wniosków.

Wiadomo nie od dziś, że aby otrzymać pomoc finansową na dany projekt nie tylko należy bardzo dokładnie opisać na czym on będzie polegał ale także zebrać mnóstwo dokumentów, które należy dołączyć przy składaniu wniosku. Powinien spełnić określona kryteria, które są oceniane przez Radę Stowarzyszenia składającą się z 15 osób. Są to przedstawiciele trzech sektorów: gospodarczego, społecznego i publicznego gmin powiatu płońskiego, realizujących Lokalną Strategię Rozwoju.

W dniu 4 grudnia 2017 r. LGD - Przyjazne Mazowsze zorganizowała warsztaty konsultacyjne, które miały na celu uzyskanie informacji zwrotnej na pytania dotyczące kryteriów oceny i wyboru projektów, wpływu realizacji projektów na osiągnięcie celów LSR, skuteczności działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych i doradczych LGD, czy procedur naboru, wyboru i realizacji projektów. Zebrane informacje zostaną wykorzystane do wypracowania wstępnych wniosków i rekomendacji związanych z poszczególnymi tematami badawczymi i przekazane zarządowi LGD-PM jako materiał do planowanego w lutym 2018 roku obowiązkowego, w ramach ewaluacji, warsztatu refleksyjnego.

Po warsztatach konsultacyjnych odbyło się Walne Zebranie Członków LGD-PM, na którym przedstawiono projekt i zatwierdzono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczące planowanego międzynarodowego projektu współpracy oraz planu komunikacji.

Opracowanie: Agnieszka Matoblewska

Zdjęcia: Dominika Zacieska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność