Najnowsze

Wyróżnione

Wolontariusz Powiatu Płońskiego Roku 2017

Podczas Noworocznego Spotkania Samorządowego, które odbyło się 30 stycznia 2018r. zostały wręczone nagrody w konkursie ,,Wolontariusz Powiatu Płońskiego 2017 roku”. Celem konkursu było uhonorowanie tych, którzy bezinteresownie, z życzliwością i zaangażowaniem działają na rzecz mieszkańców Powiatu Płońskiego w różnych dziedzinach życia: kultura, sport, pomoc społeczna, promocja zdrowia, ekologia, turystyka, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, itp. 

W kategorii Organizacja Pozarządowa tytuł ,,Wolontariusza Powiatu Płońskiego 2017 roku" otrzymało Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic, które jest również członkiem Lokalnej Grupy Działania-Przyjazne Mazowsze. W imieniu organizacji nagrodę odebrała prezes Stowarzyszenia, pani Małgorzata Oszczyk. W kategorii  „Wolontariusz” nagrodę przyznano pani Annie Brzostek - liderowi Szlachetnej Paczki z rejonu Płońsk.
W konkursie przyznano także 5 wyróżnień. Otrzymali je:
-  pani Maria Aldona Faron – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron” z Płońska w kategorii wolontariusz,
-  pani Monika  Gortat -  wolontariuszka ze Szkoły Podstawowej z Czerwińska nad Wisłą w kategorii wolontariusz,
- pan Janusz Rosiak - Przewodniczący Zarządu Rejonowego w Płońsku Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kategorii wolontariusz,
 -  pan Kamil Koprowski z Załusk w kategorii wolontariusz.
-  Szkolny Klub Wolontariusza działający przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Płońsku w kategorii organizacja pozarządowa.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Zebrała i opracowała: Monika Łabęcka

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność