Najnowsze

Wyróżnione

Ankieta monitorująca

LGD - Przyjazne Mazowsze zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety monitorującej z realizacji projektów złożonych za naszym pośrednictwem, w ramach unijnego Programu Leader PROW 2007-2013.
Ankieta służy jako narzędzie monitorowania postępu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, które umożliwia wprowadzanie  zmian i uzupełnień w strategii. Informacje zawarte w kwestionariuszu są nam również niezbędne na potrzeby obowiązkowych sprawozdań, składanych  do Urzędu Marszałkowskiego a także dokumentowania i archiwizowania danych o zrealizowanych przez naszych beneficjentów projektach.

W przypadku pytań czy trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z biurem LGD, tel. 23 661 31 61.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do biura LGD – Przyjazne Mazowsze drogą pocztową, mailową lub osobiście do końca lipca. Będziemy również wdzięczni za dołączenie wybranych zdjęć dotyczących zrealizowanych projektów.

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony, czekamy na wypełnione ankiety, zapewniamy, że nie zajmie to Państwu wiele czasu,
w załączeniu ankieta monitorująca

serdecznie pozdrawiamy

Danuta Kucińska
Biuro LGD – Przyjazne Mazowsze

Załacznik:

Ankieta monitorująca - pobierz

Ankieta monitorująca - strategia obowiązująca od lutego 2015pobierz

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność