Najnowsze

Wyróżnione

Zakończono cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących grantów


Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze w dniach 16 - 23 kwietnia 2018r.
zorganizowała, w Urzędach Gmin Naruszewo i Baboszewo oraz w siedzibie LGD, cykl 3
bezpłatnych spotkań informacyjno - szkoleniowych.

Tematem szkoleń były „Zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach projektów grantowych z Leadera”. Spotkania skierowane były do organizacji pozarządowych zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ze środków pozyskanych za pośrednictwem LGD- Przyjazne Mazowsze w ramach projektów grantowych z zakresu:
1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
2. Zachowania dziedzictwa lokalnego


3. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Spotkanie miało na celu przybliżenie celu konkursu grantowego w ramach przedsięwzięcia Aktywna wieś. Uczestnicy spotkania zapoznali się z zasadami wypełniania wniosku grantowego oraz kryteriami jego wyboru. Pracownicy LGD przybliżyli także procedury obsługi operacji i warunki umowy o przyznanie grantu oraz odpowiadali na pytania
osób biorących udział w spotkaniach.
Zapraszamy do składania wniosków do dnia 8 maja 2018r. do godziny 16:00.

Opracowała Anna Traczyk

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność