Najnowsze

Wyróżnione

Projekty grantowe i operacja własna ocenione pozytywnie

W dniu 13 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

  1. 1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

  2. 2. Zachowania dziedzictwa lokalnego

  3. 3. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

     

Wnioski zostały złożone w ramach przedsięwzięcia Aktywna wieś. Nabór wniosków odbył się w dniach 19.04. – 08.05.2018 r. Do biura LGD – Przyjazne Mazowsze wpłynęło 5 wniosków, wszystkie zostały ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania. Limit dostępnych środków – przedsięwzięcie Aktywna Wieś – 50 000,00 zł. Wnioski te odpowiadają zadaniom, które wchodzą w skład dużego projektu grantowego, który został złożony w dniu 19 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Rada Stowarzyszenia pozytywnie oceniała również projekt Marka – Przyjazne Mazowsze, który został złożony przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze jako tzw. operacja własna. Wartość dofinansowania to 50 000,00 zł.

Realizacja obu operacji przewidziana jest na 2019 r., po podpisaniu umów o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Mazowieckiego.

  1. Lista wniosków wybranych do dofinansowania – przedsięwzięcie – Aktywna Wieś

  2. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność