Najnowsze

Wyróżnione

Komunikat

 

Nabory wniosków dla przedsiębiorców już w lipcu

 

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje, iż planuje uruchomić nabór wniosków o przyznanie pomocy od  23 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. w zakresie:

 

Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem

Do naboru będą mogły przystąpić podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców tj.

  • osoby fizyczne mające miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do CEIDG na obszarze LSR, a w przypadku braku takiego wpisu, miejsce zamieszkania na obszarze LSR;

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

     

 

Pomoc będzie przyznana w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowalnych ale nie więcej niż 150.000 zł. Koniecznym warunkiem otrzymania pomocy jest utworzenie co najmniej jednego etatu na podstawie umowy o pracę oraz utrzymanie go wraz z dotychczasowymi etatami przez co najmniej 3 lata od wypłaty płatności końcowej. Pomoc zostanie udzielona, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą.

 

Dokumentacja konkursowa będzie umieszczona na stronie internetowej LGD www.lgdpm.pl,
w zakładce „Nabory od 2016 r.” w pierwszym tygodniu lipca.

 

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe odbędzie się 10 lipca br. o godz. 16.00 w Centrum
Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne, ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk.

 

                                                                                                                                     Serdecznie zapraszamy

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność