Najnowsze

Wyróżnione

Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika - Podsumowanie seminarium

loga slogan KSOW

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze we współpracy z  Biurem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała  seminarium pn.Partnerstwo publiczno-społeczno-prywatne na rzecz przetwórstwa i marketingu produktów od rolnika, które odbyło się w dniu 25 września 2018 roku, w Centrum Edukacyjno- Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.

Celem szkolenia było wspieranie współpracy w sektorze rolnym poprzez upowszechnianie kompleksowej wiedzy na temat organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności. Uczestników spotkania powitała Prezes LGD-PM Danuta Kucińska i przedstawiła przykłady dobrych praktyk w zakresie  budowania partnerstwa trójsektorowego na rzecz sprzedaży bezpośredniej od rolnika do konsumenta. Wykłady poprowadziły Panie Izabella Byszewska oraz Pani Grażyna Kurpińska z Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie. Prowadzące seminarium zapoznały uczestników m.in. z nowymi trendami i gustami konsumentów żywności, systemami jakości żywności, zasadami tworzenia sieci współpracy partnerskiej, przetwórstwa oraz zarządzania i promocji projektów a także z możliwościami uzyskania wsparcia finansowego w tym zakresie. Na spotkanie licznie przybyli   przedstawiciele urzędów miast i gmin powiatu płońskiego, organizacji pozarządowych, MODR O/Poświętne, Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego w Płońsku, przedsiębiorcy, rolnicy oraz młodzież. Cała sala była wypełniona po brzegi a wykładowczynie w interesujący sposób przedstawiły złożoną problematykę tworzenia i rozwijania krótkich łańcuchów dostaw czyli możliwości zakupu produktów od rolnika bez pośrednika. Organizatorzy zwrócili uwagę na potrzebę wieloaspektowego i kompleksowego działania w tym zakresie oraz utworzenia partnerstwa trójsektorowego w naszym powiecie na rzecz wspierania tej inicjatywy. LGD-PM ma zaplanowane środki na utworzenie inkubatora przetwórstwa oraz sieci współpracy pomiędzy producentami. Może w przyszłym roku znajdą się chętni i powstaną innowacyjne rozwiązania w tym zakresie.

 

stopka

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność