Najnowsze

Wyróżnione

Marka Przyjaznego Mazowsza - operacja własna LGD - Przyjazne Mazowsze

W dniu 16 listopada 2018 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze podpisała umowę na realizację operacji własnej pt. „Marka – Przyjazne Mazowsze”. Celem projektu jest rozwój „oferty weekendowej” dla turystów i mieszkańców bazującej na posiadanych zasobach przyrodniczych i kulturowych poprzez promocję wspólnej marki lokalnej.

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu tworzenie warunków do rozwoju marki lokalnej poprzez szeroką akcję promocyjną oraz dostarczenie wiedzy o lokalnych zasobach. W ramach realizacji operacji własnej zostaną opracowane zasady certyfikatu nadawania Marki Przyjazne Mazowsze, zakupione statuetki Marka Przyjazne Mazowsze, będzie wydana broszura oraz płyta z filmem promocyjnym o obszarze LGD – Przyjazne Mazowsze, jego zasobach historycznych, kulturalnych, przyrodniczych i produktach lokalnych. Film będzie promował wybrane atrakcje obszaru istotne z punktu widzenia rozwoju turystyki oraz popularyzował sprzedaż bezpośrednią prosto od rolnika służącą rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W filmie pokazane zostaną również dobre praktyki, przykładowe projekty zrealizowane w ramach Inicjatywy Leader w zakresie wykorzystania lokalnego dziedzictwa, działania związane z produkcją żywności dobrej jakości i jej przetwarzaniem, z bezpośrednią sprzedażą od rolnika. W ramach zadania zostaną wykonane także skrzaty oddające specyfikę gmin należących do obszaru LGD-PM, opisaną w wierszu „Skrzatolandia”, opublikowanym na stronie www.lgdpm.pl.

Operacja będzie realizowana w 2019 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Opracowała

Monika Łabęcka

SKRZATOLANDIA

Myślałby ten i ÓW, że płońska kraina
to taka sobie zwyczajna mazowiecka nizina
ospałą, bladą wstęgą opasana......

lecz gdy tylko mgła opada
z ziemnych norek wychodzi skrzacia gromada
by taniec przyjaźni rozpocząć

z jonieckiej krainy ziołami pachnącej
skrzat Ziółko przybywa
i zdrowia likier gorący nalewa

dwa skrzaty Szuwarki z raciążskiego grodu
na żurawiach przybywają, lilie
i kaczeńce z wiekowego brązu rozdają

oderwany od kołyski mistrza Sarbiewskiego
baboszewski skrzat Laurowy lutnię rychtuje
a do tego smakowitym miodem wszystkich częstuje

bo tańca czas zacząć

sienkiewiczowskiego szlaku wypatruje......

lecz któż to nadciąga z sochocińskiej krainy
w muszlanym płaszczu
to skrzat Perłowy
z pełnym workiem guzików muszlowych

a z nowomiejskiego gaju
skrzat Wodnik na drewnianej tratwie przypływa
ciepły promień ze słonecznego raju
trzyma by ogrzać swych braci

skrzat Leśnik z naruszewskich lasów
koralową kalinę przynosi
kosz grzybów i zapach wonnej marzanki po rosie

skrzat Rycerz strzegący załuskiego pałacu księgę
legend podaje
i złotopolicowy chleb życia rozdaje

z dziewiczego boru dzierzążnianego
skrzat Żurawianek czyste powietrze wnosi
i urok wiekowego drzewostanu głosi

skrzat Cholewiak płońszczany z podworskiego parku
zieleń lipowych alei opiewa
i makowe magiczne czapeczki
na głowy skrzacich braci wdziewa

taniec przyjaźni czas zacząć

dołączył czerwiński skrzat królewski

zdjął hełm druciany

jako symbol dobrej zmiany

       wielkość klasztoru, malowniczość Wisły sławi

i wspólne dobro błogosławi

przy dźwiękach lutni tańczyli
i kolejną lokalną strategię obmyślili
nie bójcie się ludzie włóżcie makowe czapeczki
by pomysłów moc spłynęła na was
ze skrzaciej magicznej główeczki

taniec przyjaźni niech trwa

DK

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność