Najnowsze

Wyróżnione

Wizyta studyjna młodzieży w Niemczech

Wizyta studyjna młodzieży w Niemczech

w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy

„Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne”

 

W dniach 18-22 listopada br. w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” miała miejsce wizyta studyjna młodzieży w Niemczech połączona z edukacją ekologiczną.

Pobyt był nagrodą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w konkursie wiedzy „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”, który został rozstrzygnięty w listopadzie ubiegłego roku. Do Haldensleben z obszaru LGD-PM wyjechało 6 uczniów wraz z opiekunem ze szkół w Czerwińsku, Nowym Mieście i Raciążu oraz 16 uczniów i 2 opiekunów ze szkół należących do obszaru SSS-LGD.

Liderem operacji jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze i Lokalen Aktionsgruppe ,,Rund um den Drömling". Wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Pierwszy dzień wyjazdu upłynął na podróży do miejsca zakwaterowania Jugendheim w Haldensleben, gdzie po wspólnej kolacji  odbyły się zajęcia integracyjne.

Drugiego dnia pobytu młodzież miała okazję poznać ścieżkę przyrodniczą w  Naturpark Drömling wyróżniającą się ochroną ptaków m.in. bociana białego, żurawi, orła bielika, gęsi, łabędzi, a także innych gatunków zagrożonych zwierząt i roślin znajdujących się na Czerwonej Liście. Zwiedzając pawilon informacyjny Kamkerhorst młodzież mogła wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami z pracownikami parku w zakresie zachowania dziedzictwa przyrodniczego.

Trzeciego dnia pobytu miała miejsce wycieczka do Wolfsburga, gdzie młodzież zwiedzała Autostadt – teren o charakterze parkowym, w którym mieści się muzeum samochodów wszystkich marek koncernu Volkswagen, ponadto można w tym miejscu osobiście odebrać wcześniej zamówiony samochód oraz wziąć udział w różnych imprezach rozrywkowych czy kulturalnych oraz zapoznać się z najnowocześniejszymi nowinkami technologicznymi ze świata motoryzacji. Na terenie parku znajduje się hala, w której interaktywne i multimedialne wystawy wyjaśniają procesy projektowania i tworzenia samochodów zarówno pod kątem technicznym, ekonomicznym jak i ekologicznym. W specjalnie zaprojektowanym pawilonie poświęconym ekologii uczniowie mogli dowiedzieć się o zanieczyszczeniach środowiska, a zwłaszcza efekcie cieplarnianym, któremu stara się przeciwdziałać  współczesny przemysł motoryzacyjny. Resztę dnia młodzież spędziła w Phaeno – centrum nauki, na terenie którego znajdują się specjalnie zaprojektowane interaktywne wystawy umożliwiające  poznanie praw przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów . Była to doskonała nauka wiedzy przyrodniczej, która spotkała się z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem ze strony uczniów.

Czwartego dnia miał miejsce wyjazd do Magdeburga, gdzie młodzież  zwiedzała Katedrę Świętego Maurycego i Świętej Katarzyny oraz Zieloną Cytadelę - postmodernistyczny kompleks mieszkalny zaprojektowany przez Friedensreicha Hundertwassera.

Piątego dnia w drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zobaczyć zabytki Berlina m.in. Bramę Brandenburską, wieżę telewizyjną przyAlexanderplatz, Kościół Pamięci przy Kurfürstendamm.

Wyjazd studyjny młodzieży  przyczynił się do podniesienia wiedzy uczestników w zakresie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz stosowanych w obu krajach rozwiązań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i  aktywności mieszkańców. Podczas realizacji zadań projektowych uczniowie mieli możliwość rozwijać swoje kompetencje interpersonalne i umiejętność komunikacji w języku obcym. Wartością dodaną dla uczniów była możliwość odwiedzenia miejsc nieznanych, których bez udziału w projekcie nie udało by się im zwiedzić.

Projekt jest sfinansowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zdjęcia i opracowanie: Agnieszka Piechocińska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność