Najnowsze

Wyróżnione

Wręczono Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze – V edycja

W dniu 17 września 2023 r. podczas XVII Jarmarku Jesiennego „od pola do stołu” Prezes Zarządu Danuta Kucińska, Zastępca Prezesa Zarządu Agnieszka Matoblewska oraz Przewodnicząca Kapituły Danuta Bronowska wręczyły Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze, przyznane wnioskodawcom w ramach V edycji.

 

Gratulujemy Laureatom !!! Produkty lokalne są wyróżnikiem naszego regionu i jego wizytówką, warto je promować i wspierać.

 

W kategorii Produkt certyfikat przyznano dla:

 1. 1. Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za MAKATKĘ PRL-U

 2. 2. Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za SÓWKĘ RACIĄŻÓWKĘ 

 3. 3, Pana Marka Banasiaka z Siedlina za KOWALSTWO ARTYSTYCZNE

 4. 4. Pana Zbigniewa Szostaka z Szerominka za KOWALSTWO ARTYSTYCZNE

 5. 5. Koła Gospodyń Wiejskich w Sarbiewie „Sarbiewianki” za GOLONKĘ W PIWIE FASZEROWANĄ GRZYBAMI I WARZYWAMI

 6. 6. Pana Piotra Budziszewskiego z Płońska za MIÓD RZEPAKOWY Z TRUSKAWKĄ

 7. 7. Pani Iwony Budziszewskiej zGospodarstwa pasiecznego Piotr i Iwona Budziszewscy z Płońska za OWOCOWE SUSZE.

 

W kategorii Usługa certyfikat przyznano dla:

 1. 1. Pana Piotra Dutkiewicza z firmy Everal Piotr Dutkiewiczz Błędowa za BAZĘ PONTONOWĄ EVERAL

 2. 2. Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu i Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za KROSNO (warsztaty z tkania na krośnie).

 

W kategorii Inicjatywa certyfikat przyznano dla:

 1. 1. Fundacji na rzecz edukacji przyrodniczej i pszczelarskiej „Miód i Malina” za inicjatywę DZIEŃ PRZYJACIÓŁ PSZCZÓŁ

 2. 2. Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Gminy Miasto Raciąż i Gminy Raciąż za inicjatywę JARMARK RACIĄSKI 

 3. 3. Fundacji na Rzecz Promocji Turystyki Aktywnej z Błędowa za inicjatywę SZLAK WKRY

 4. 4. Gminy Płońsk za inicjatywę OBCHODY ROCZNICY BITWY ARCELIŃSKIEJ

 5. 5. Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Gminy Miasto Raciąż i Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za CHATĘ RACIĄSKĄ

 

 


Przyznano Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze - V edycja

 

W dniu 13.09.2023 r. zebrała się Kapituła Marki Przyjazne Mazowsze w pięcioosobowym składzie: Przewodnicząca Kapituły Pani Danuta Bronowska - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Ornarowicz - Starostwo Powiatowe w Płońsku, Sekretarz Pani Monika Łabęcka – pracownik LGD-PM oraz Pani Anna Goliasz – członek LGD-PM i Pani Zenona Szostek – członek LGD-PM, Specjalista

w zakresie produktu lokalnego. 

 

W kategorii Produkt certyfikat przyznano dla:

 1. 1. Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za MAKATKĘ PRL-U

 2. 2. Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za SÓWKĘ RACIĄŻÓWKĘ 

 3. 3, Pana Marka Banasiaka z Siedlina za KOWALSTWO ARTYSTYCZNE

 4. 4. Pana Zbigniewa Szostaka z Szerominka za KOWALSTWO ARTYSTYCZNE

 5. 5. Koła Gospodyń Wiejskich w Sarbiewie „Sarbiewianki” za GOLONKĘ W PIWIE FASZEROWANĄ GRZYBAMI I WARZYWAMI

 6. 6. Pana Piotra Budziszewskiego z Płońska za MIÓD RZEPAKOWY Z TRUSKAWKĄ

 7. 7. Pani Iwony Budziszewskiej zGospodarstwa pasiecznego Piotr i Iwona Budziszewscy z Płońska za OWOCOWE SUSZE.

 

W kategorii Usługa certyfikat przyznano dla:

 1. 1. Pana Piotra Dutkiewicza z firmy Everal Piotr Dutkiewiczz Błędowa za BAZĘ PONTONOWĄ EVERAL

 2. 2. Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu i Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za KROSNO (warsztaty z tkania na krośnie).

 

W kategorii Inicjatywa certyfikat przyznano dla:

 1. 1. Fundacji na rzecz edukacji przyrodniczej i pszczelarskiej „Miód i Malina” za inicjatywę DZIEŃ PRZYJACIÓŁ PSZCZÓŁ

 2. 2. Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Gminy Miasto Raciąż i Gminy Raciąż za inicjatywę JARMARK RACIĄSKI 

 3. 3. Fundacji na Rzecz Promocji Turystyki Aktywnej z Błędowa za inicjatywę SZLAK WKRY

 4. 4. Gminy Płońsk za inicjatywę OBCHODY ROCZNICY BITWY ARCELIŃSKIEJ

 5. 5. Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Gminy Miasto Raciąż i Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za CHATĘ RACIĄSKĄ

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze
i odległych od tego obszaru do 50 km takich jak: warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM. 

 

Każdy, kto otrzyma Certyfikat ma prawo do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze. Certyfikat uprawnia również dooznakowania wyróżnionych produktów, usług, inicjatyw logiem Marki, umieszczania informacji o wyróżnionych produktach, usługach
i inicjatywach w materiałach promocyjnych podmiotu i LGD - Przyjazne Mazowsze oraz organizacji współpracujących, korzystania z działań i promocyjnych prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania -Przyjazne Mazowsze. 

 

Certyfikat przyznawany jest w formie licencji pełnej na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia. Licencja i używanie certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest bezpłatne. 

 

 


UZYSKAJ CERTYFIKAT MARKA PRZYJAZNE MAZOWSZE (V EDYCJA 2023)

 

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległym od tego obszaru do 50 km takich jak warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM.

Certyfikat może uzyskać usługa, wyrób artystyczny, produkt żywnościowy, oferta turystyczna lub inne działanie zasługujące dzięki swojej unikalności na wyróżnienie, spełniające warunki określone w regulaminie.

Każdy wytwórca, którego produkty pomyślnie przejdą proces certyfikacji otrzyma prawo do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze oraz będzie mógł również skorzystać z różnych form wsparcia swojej działalności m.in. doradztwa merytorycznego, marketingowego. 

Karty zgłoszenia można składać do 31 sierpnia2023 r.

 

plakat V edycja

 

 


Przyznano Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze - IV edycja

 

W dniu 13.10.2022 r.  w pięcioosobowym składzie zebrała się Kapituła Marki Przyjazne Mazowsze: Przewodnicząca Kapituły Pani Danuta Bronowska - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Ornarowicz - Starostwo Powiatowe w Płońsku, Sekretarz Pani Monika Łabęcka – pracownik LGD-PM oraz Pani Anna Goliasz – członek LGD-PM i Pani Zenona Szostek – członek LGD-PM, Specjalista w zakresie produktu lokalnego. 

 

W kategorii Produkt certyfikat przyznano dla:

 1. Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Kołozębia za CHLEB GOSPODARZA ROBERTA,

 2. Koła Gospodyń Wiejskich Ciecierzanki z Ciecierska za NALEWKĘ CYTRYNOWĄ – DAR CIECIERZANEK,

 3. Koła Gospodyń Wiejskich Ciecierzanki z Ciecierska za KACZKĘ FASZEROWANĄ,

 4. Koła Gospodyń Wiejskich Ciecierzanki z Ciecierska za RĘKODZIEŁO,

 5. Pani Stanisławy Rólki z Płońska za MALARSTWO.

 

W kategorii Usługa certyfikat przyznano dla:

 1. Pani Katarzyny Bańkowskiej z Brześcia Nowego za OBJAZDOWY WARSZTAT KREATYWNY, 

 2. Pani Małgorzaty Oszczyk z Kroczewa za KWIACIARNIĘ DZIKA RÓŻA MAŁGORZATA OSZCZYK,

 3. Pana Michała Wróbla za projekt „BŁAZEN JAJOSZ”, PREZENTER WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH I PROMOTOR ŚREDNIOWIECZNEJ CZĘŚCI HISTORII MAZOWSZA.

 

W kategorii Inicjatywa certyfikat przyznano dla:

 1. Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana z Sarbiewa za MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KS. MACIEJA KAZIMIERZA SARBIEWSKIEGO „CHRZEŚCIJAŃSKI HORACY
  Z MAZOWSZA”.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległych od tego obszaru do 50 km takich jak: warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM. 

Każdy, kto otrzyma Certyfikat ma prawo do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze. Certyfikat uprawnia również dooznakowania wyróżnionych produktów, usług, inicjatyw logiem Marki, umieszczania informacji o wyróżnionych produktach, usługach i inicjatywach w materiałach promocyjnych podmiotu i LGD - Przyjazne Mazowsze oraz organizacji współpracujących, korzystania z działań i promocyjnych prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania -Przyjazne Mazowsze. 

Certyfikat przyznawany jest w formie licencji pełnej na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia. Licencja i używanie certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest bezpłatne. 

 

 


 

UZYSKAJ CERTYFIKAT MARKA PRZYJAZNE MAZOWSZE (IV EDYCJA 2022)

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległym od tego obszaru do 50 km takich jak warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM.

Certyfikat może uzyskać usługa, wyrób artystyczny, produkt żywnościowy, oferta turystyczna lub inne działanie zasługujące dzięki swojej unikalności na wyróżnienie, spełniające warunki określone w regulaminie.

Każdy wytwórca, którego produkty pomyślnie przejdą proces certyfikacji otrzyma prawo do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze oraz będzie mógł również skorzystać z różnych form wsparcia swojej działalności m.in. doradztwa merytorycznego, marketingowego. 

 

Karty zgłoszenia można składać do 30 września 2022 r.

 

 

plakat IV edycja

 


 

Przyznano Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze - III edycja

 

W dniu 07.10.2021 r.  w pięcioosobowym składzie zebrała się Kapituła Marki Przyjazne Mazowsze: Przewodnicząca Kapituły Pani Danuta Bronowska - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Ornarowicz - Starostwo Powiatowe w Płońsku, Sekretarz Pani Monika Łabęcka - LGD-PM oraz członkowie Kapituły: Pani Zenona Szostek - Specjalista w zakresie produktu lokalnego, Pani Dominika Zacieska - LGD-PM. 


W kategorii Produkt certyfikat przyznano:

 1. - Pani Katarzynie Rólce z Płońska za fotografię artystyczną

 2. - Kołu Gospodyń Wiejskich „My Kobiety” z Szapska za kluski przecieraki

 3. - Kołu Gospodyń Wiejskich „My Kobiety” z Szapska za kiszkę ziemniaczaną

 4. - Panu Piotrowi Budziszewskiemu z Gospodarstwa pasiecznego Piotr i Iwona Budziszewscy z Płońska za miody naturalne północnego Mazowsza

 5. - Pani Katarzynie Rólce z Płońska za rękodzielnictwo (ozdabianie bombek i jajek ze styropianu)

W kategorii Usługa certyfikat przyznano:

 1. - Pani Joannie Wlizło z Tulette Osada Rękodzieła artystycznego Joanna Wlizło z Pątek za warsztaty rękodzieła artystycznego Tulette

 2. - Panu Piotrowi Dutkiewiczowi z firmy Everal Piotr Dutkiewicz z Błędowa za bazę pontonową Everal

 3. - Panu Piotrowi Budziszewskiemu z Gospodarstwa pasiecznego Piotr i Iwona Budziszewscy z Płońska za pokazy edukacyjno-terapeutyczne o tematyce pszczelarskiej

 

W kategorii Inicjatywa certyfikat przyznano:

 1. - Pani Katarzynie Rólce z Płońska za prowadzenie plenerów malarskich w powiecie płońskim 

  - Miejskiemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Gminie Miasto Raciąż i Gminie Raciąż za wspólną inicjatywę Jarmark Raciąski

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległych od tego obszaru do 50 km takich jak: warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM. 

 

Każdy, kto otrzyma Certyfikat ma prawo do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze. Certyfikat uprawnia również dooznakowania wyróżnionych produktów, usług, inicjatyw logiem Marki, umieszczania informacji o wyróżnionych produktach, usługach i inicjatywach w materiałach promocyjnych podmiotu i LGD - Przyjazne Mazowsze oraz organizacji współpracujących, korzystania z działań i promocyjnych prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania -Przyjazne Mazowsze. 

 

Certyfikat przyznawany jest w formie licencji pełnej na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia. Licencja i używanie certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest bezpłatne.

 

O terminie wręczenia certyfikatów poinformujemy w najbliższym czasie.

 


 

 

elem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległym od tego obszaru do 50 km takich jak warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM.

 

Certyfikat może uzyskać usługa, wyrób artystyczny, produkt żywnościowy, oferta turystyczna lub inne działanie zasługujące dzięki swojej unikalności na wyróżnienie, spełniające warunki określone w regulaminie.

Każdy wytwórca, którego produkty pomyślnie przejdą proces certyfikacji otrzyma prawo do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze oraz będzie mógł również skorzystać z różnych form wsparcia swojej działalności m.in. doradztwa merytorycznego, marketingowego. Ponadto uzyska możliwość udziału w kampanii promocyjnej Marka Przyjazne Mazowsze.

Karty zgłoszenia można składać  do 30 września 2021 r.

 

 

UZYSKAJ CERTYFIKAT MARKA PRZYJAZNE MAZOWSZE (III EDYCJA 2021)

 
Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległym od tego obszaru do 50 km takich jak warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM.
 
Certyfikat może uzyskać usługa, wyrób artystyczny, produkt żywnościowy, oferta turystyczna lub inne działanie zasługujące dzięki swojej unikalności na wyróżnienie, spełniające warunki określone w regulaminie.
 
Każdy wytwórca, którego produkty pomyślnie przejdą proces certyfikacji otrzyma prawo do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze oraz będzie mógł również skorzystać z różnych form wsparcia swojej działalności m.in. doradztwa merytorycznego, marketingowego. Ponadto uzyska możliwość udziału w kampanii promocyjnej Marka Przyjazne Mazowsze.
 
 
 

Przyznano Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze - II edycjaW dniu 08.10.2020 r.  w pięcioosobowym składzie zebrała się Kapituła Marki Przyjazne Mazowsze: Przewodnicząca Kapituły Pani Danuta Bronowska - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Ornarowicz - Starostwo Powiatowe w Płońsku, Sekretarz Pani Monika Łabęcka - LGD-PM oraz członkowie Kapituły: Pani Zenona Szostek - Specjalista w zakresie produktu lokalnego, Pani Dominika Zacieska - LGD-PM. 

Przyznano 5 Certyfikatów Marka Przyjazne Mazowsze w następujących kategoriach: 

W kategorii Produkt certyfikat przyznano:

 1. Panu Radosławowi Góralowi z miejscowości Wierzbówiec za ser Górala

 2. Panu Krzysztofowi Kowalskiemu z miejscowości Winniki za mięso ze Świni Złotnickiej

 3. Regionalnemu Stowarzyszeniu Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za haft zaściełany łowicki, szydełko, druty, prace wykonane ręcznie ze sznurka, wikliny papierowej, wycinanki łowickiej, przędzenie wełny owczej na kołowrotku

 4. Pani Joannie Ruszkowskiej z Płońska za rękodzieło artystyczne – ręcznie tworzone dekoracje, pamiątki, obrazy i ozdoby

 

W kategorii Inicjatywa certyfikat przyznano:

 1. Stowarzyszeniu „Nasz Czerwińsk nad Wisłą” z Czerwińska nad Wisłą za Most Jagiełły – czerwińskie spotkania z historią i kulturą średniowiecza 

 

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległych od tego obszaru do 50 km takich jak: warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM. 

 

Każdy, kto otrzyma Certyfikat ma prawo do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze. Certyfikat uprawnia również dooznakowania wyróżnionych produktów, usług, inicjatyw logiem Marki, umieszczania informacji o wyróżnionych produktach, usługach i inicjatywach w materiałach promocyjnych podmiotu i LGD - Przyjazne Mazowsze oraz organizacji współpracujących, korzystania z działań i promocyjnych prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania -Przyjazne Mazowsze. 

 

Certyfikat przyznawany jest w formie licencji pełnej na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia. Licencja i używanie certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest bezpłatne. 

O terminie wręczenia certyfikatów poinformujemy w najbliższym czasie.

UZYSKAJ CERTYFIKAT MARKA PRZYJAZNE MAZOWSZE

 

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległym od tego obszaru do 50 km takich jak warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM.


Certyfikat może uzyskać usługa, wyrób artystyczny, produkt żywnościowy, oferta turystyczna lub inne działanie zasługujące dzięki swojej unikalności na wyróżnienie, spełniające warunki określone w regulaminie.

Każdy wytwórca, którego produkty pomyślnie przejdą proces certyfikacji otrzyma prawo do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze oraz będzie mógł również skorzystać z różnych form wsparcia swojej działalności m.in. doradztwa technologicznego, marketingowego. Ponadto uzyska możliwość udziału w kampanii promocyjnej Marka Przyjazne Mazowsze.

 

  

 


 

Przyznano pierwsze certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze  - 2019 r.
 
W dniu 10 września 2019 r. Kapituła przyznała 12 Certyfikatów Marka Przyjazne Mazowsze w kategorii produkty/usługi /inicjatywy.
 
W kategorii Produkt certyfikat przyznano:
1.Pani Marcie Łach z Pólki Raciąż za ręcznie wykonane mydła naturalne
2.Panu Krzysztofowi Kowalskiemu z Gawłowa za olej rzepakowy tłoczony na zimno
3.Restauracji „Poświętne” w Płońsku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie za roladki sienkiewiczowskie
4.Highland Conference Hotel z Skarboszewa za wyjątkowe menu restauracji bazujące na wołowinie Highland Cattle z własnej hodowli
5.Pani Magdalenie Lewandowskiej z Śródmorskiej Manufaktury Serów, Śródborze,za sery i jogurty owcze
6.Pani Emilii Ambroziak z KGW „W kobiecym gronie” z Nowego Radzikowa za konfitury według babci receptury: truskawkowa delicja i malina z pesteczką
7.Panu Grzegorzowi Ślesickiemu za Lubowidzki strój zawkrzeński
 
W kategorii Usługa certyfikat przyznano:
1.Pani Stanisławie Głowackiej z Załusk za bombki i ozdoby świąteczne oraz wyroby okazjonalne
2.Pani Małgorzacie Adamczyk z Gospodarstwa Agroturystycznego Sielanka z Pólki-Raciąż za ceramikę-Raciąż
3.Pani Hannie Kowalskiej z Winnik za zagrodę edukacyjną
 
W kategorii Inicjatywa certyfikat przyznano:
1.Gminie Płońsk za Płońskie Gminne Dożynki
2.Miejskiemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu za Jarmark Raciąski
 
 

Certyfikaty 2019 Marka Przyjazne Mazowsze

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność