Najnowsze

Wyróżnione

Wizyta partnerów międzynarodowego projektu współpracy

 

W dniu 12 czerwca br. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze gościła przedstawicieli z Niemiec, którzy są partnerami ponadnarodowego projektu współpracy „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” (o akronimie WIEŚ) oraz Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - LGD,  które jest liderem projektu. Wśród zaproszonych gości z Niemiec byli Mathias Willenbockel i Jurgen Bodgahn (przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Rolnictwa i Energii Saksonii – Anhalt), Sabina Wieter (pracownik Natur Park Dromling) i Bogumiła Jacksch (Burmistrz Oebisfelde).

Podczas wizyty dyskutowano na temat kolejnych działań przewidzianych w harmonogramie realizacji projektu oraz na temat rozwiązań dotyczących wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.  Uzgodniono, że w miesiącu wrześniu b.r. będzie miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli środowisk społecznych, samorządowych i biznesowych na obszarze niemieckiej LGD. 

Ponadto w dniach 13-14 czerwca partnerzy z Niemiec uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy, która odbyła się w Brudnicach. Delegacja zwiedziła Gospodarstwo agroturystyczne „Dworek nad Wkrą”, promenadę nad jeziorem Lidzbarskim, obiekty Bractwa Kurkowego w Lidzbarku a także Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz zapoznała się
z atrakcjami obszarów SSS LGD i LGD - Przyjazne Mazowsze.

 

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność