Najnowsze

Wyróżnione

Inteligentne wioski – to działa!

 Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze i Starostwo Powiatowe w Płońsku zapraszają przedstawicieli instytucji i organizacji świadczących usługi na obszarach wiejskich do udziału  w Seminarium pt. Inteligentne wioski – nowe standardy w kulturze współpracy na wsi na rzecz zaspakajania lokalnych potrzeb i wyzwań.

 

Chcielibyśmy zaprezentować różnorodne innowacje społeczne i cyfrowe, które pojawiają się w całej Europie, aby ożywić usługi na obszarach wiejskich i promować wymianę doświadczeń między nimi.

 

Celem seminarium jest zaprezentowanie dobrych praktyk i nowych możliwości rozwoju wsi poprzez wprowadzanie inteligentnych rozwiązań w sferze lokalnych polityk publicznych, w oparciu o partnerstwo, innowacyjne usługi i nowe technologie.  Jesteśmy na etapie tworzenia partnerstwa na rzecz krótkich łańcuchów dostaw na Mazowszu Północnym. Bardzo ważne jest podjęcie wysiłków na rzecz lepszego połączenia wsi z miastami. Przysłużyłoby się to zarówno umocnieniu łańcucha „od pola do stołu”, wzmożeniu zainteresowania produktami regionalnymi jak również upowszechnieniu turystycznych i kulturowych walorów obszarów wiejskich. Będziemy zabiegać o tworzenie sprzyjających warunków do ulepszenia sektora usług wiejskich, np. związanych z kulturą, edukacją, opieką medyczną i socjalną, energią, transportem czy handlem detalicznym poprzez wspieranie wdrożenia narzędzi technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT). Dobre zarządzanie, logistyka i zaangażowanie obywateli są w tym zakresie kluczowe. Dlatego tak ważne są nowe standardy w kulturze: otwartość na nowe rozwiązania, dzielenie się zasobami, zaufanie i dobra współpraca. Istotna jest rola lokalnych stowarzyszeń w tym zakresie, które mają najlepsze rozeznanie, co do skali potrzeb i znajomość lokalnych zasobów oraz bezpośrednie kontakty z mieszkańcami. Inteligentne wioski dążą do tego, aby różne polityki, sektory współdziałały w celu znalezienia lepszych, mądrzejszych sposobów i narzędzi rozwoju obszarów wiejskich. Wielu mieszkańcom wsi wciąż jest „daleko od szosy”, poszukajmy więc wspólnie rozwiązań by skrócić ten dystans.

 

W programie:

10.00 – 11.30 - Prezentacja dobrych praktyk krajowych i zagranicznych w zakresie tworzenia inteligentnych wiosek, innowacyjnych rozwiązań w sektorze usług wiejskich.

11.30 – 11.45 – Przerwa kawowa

11.45 – 12.30 - Narzędzia, formy i metody działania, które można wykorzystać do tworzenia inteligentnych wiosek.

12.30 – 13.15 – „Daleko od szosy” – jak skrócić ten dystans -  mini debata na temat możliwości lokalnych rozwiązań

Miejsce – Starostwo Powiatowe w Płońsku

Termin – 4 września 2019 r. 

Seminarium poprowadzi ekspert i lider rozwoju obszarów wiejskich –  dr Ryszard Kamiński


 

Zadanie publiczne pn. „Inteligentne wioski – nowe standardy w kulturze współpracy na wsi na rzecz zaspakajania lokalnych potrzeb i wyzwań” jest współfinansowane ze środków Powiatu Płońskiego.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność