Najnowsze

Wyróżnione

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

Danuta Kucińska – Prezes Zarządu
Agnieszka Matoblewska - Zastępca Prezesa Zarządu
Katarzyna Zalewska - Zastępca Prezesa Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

Jacek Malicki - Przewodniczący

Paweł Sawicki - członek

Mateusz Odoliński - członekRada Decyzyjna:

 

Sektor publiczny:

    Giszczak Ryszard – Wójt Gminy Raciąż

    Godlewski Mariusz – Burmistrz Miasta Raciąż
    Jarosławski Aleksander – Wójt Gminy Płońsk
    Maranowski Bogdan – Wójt Gminy Joniec
    Opolski Mirosław – Wójt Gminy Dzierzążnia
    Pierścińska Beata – Wójt Gminy Naruszewo
    Przedpełski Wiesław – Wójt Gminy Baboszewo
    Ryziński Jerzy – Zastępca Wójta Gminy Sochocin
    Stolpa Andrzej – Wicestarosta Płoński
    Woźniak Romuald – Wójt Gminy Załuski
    Zalewski Sławomir – Wójt Gminy Nowe Miasto

Sektor gospodarczy:

    Górecki Piotr
    Lewandowski Henryk
    Napiórkowski Marek
    Napiórkowski Leonard

   Oporski Jarosław
   

Sektor społeczny:

   Adamczyk Michał
   Gołębiowska  - Jarosiewicz Magdalena  

  Makowska Daniela

   Rutkowski Andrzej
   Radomski Tomasz

  Urbańska Ewa
   Urbański Dariusz
   Zalewska Katarzyna

  Zembrzuska – Witczak Małgorzata
   Ziółkowska Maria

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność