Najnowsze

Wyróżnione

X Rocznica powstania Regionu w Płońsku I.P.A Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

 

W dniach 26 i 27 lipca LGD-Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w uroczystych obchodach X rocznicy powstania Regionu w Płońsku I.P.A .  Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i ponadlokalnych oraz delegacje międzynarodowe członków I.P.A. 26 lipca odbyła się uroczysta akademia w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Płońsku obejmująca wystąpienia okolicznościowe, wręczenie wyróżnień i medali oraz program artystyczny. 27 lipca przedstawiciele LGD-Przyjazne Mazowsze uczestniczyli w wizycie w gospodarstwie rolnym Pana Jarosława  Drogosza. Podczas spotkania przedstawili zadania realizowane przez stowarzyszenie w ramach Inicjatywy Leader PROW 2007 – 2013 i 2014 – 2020, ze zwróceniem uwagi na dofinansowanie projektów składanych przez rolników, przedsiębiorców, gminy i organizacje pozarządowe z obszaru działania LGD-PM.

Hasło wyrażone w dewizie I.P.A: „służyć poprzez przyjaźń” mobilizuje wielu policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz emerytów i rencistów tych formacji do aktywności nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale również pozazawodowej. Członkowie stowarzyszenia znani są z podejmowania różnorakich inicjatyw dla dobra obywateli. Dzięki temu w świadomości społecznej wzrasta prestiż policji oraz stan wiedzy o zadaniach, problemach i dniu codziennym instytucji oraz ludzi, którzy je tworzą. Wzajemne kontakty nawiązywane przez policjantów z różnych krajów tworzą  podstawy do autentycznych policyjnych przyjaźni, które przekładają się na bardziej efektywne działanie na rzecz społeczności.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność