Najnowsze

Wyróżnione

Inteligentne wioski –podsumowanie projektu

logotypy

"Smart village – Inteligentna wieś" to innowacyjna, unijna koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Dnia 4 września br. w Starostwie Powiatowym w Płońsku odbyło się  seminarium Lokalnej Grupy Działania- Przyjazne Mazowsze prezentujące bliżej tę tematykę.

Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś wykorzystuje swoje zasoby i  nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców. Rezultatem jest wzrost efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. 

Podczas seminarium zaprezentowano różnorodne innowacje społeczne i cyfrowe, które pojawiają się w całej Europie, aby ożywić usługi na obszarach wiejskich związane z edukacją, opieką medyczną i socjalną, kulturą, energią, transportem, rolnictwem czy handlem detalicznym. Wielu mieszkańcom wsi wciąż jest „daleko od szosy”, szukamy więc wspólnie rozwiązań by skrócić ten dystans.

W trakcie seminarium LGD - Przyjazne Mazowsze odbyła się mini debata, uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, przekazywali  wiele trafnych uwag, pytań i sugestii jak pracować na obszarach wiejskich ze społecznością lokalną. 

Prowadzący seminarium dr Ryszard Kamiński zwrócił uwagę na to jak ważna jest współpraca i sieciowanie partnerów; lokalnych samorządów ,organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, przedsiębiorców, liderów lokalnych oraz rolników. Podkreślił, że „bez zaangażowania samorządów smart villages się nie uda”. 

 

 

Podczas seminarium uczestnicy proponowali wiele ciekawych rozwiązań na naszym obszarze takich jak utworzenie w bibliotekach centrów usług publicznych, opracowanie aplikacji na sprzedaż bezpośrednią produktów lokalnych, monitoring w zakresie bezpieczeństwa, pozyskiwanie  informacji o dofinansowaniu projektów. Pojawiła się też inicjatywa kontynuowania spotkań, wspólnego wypracowania pomysłów i innowacyjnych rozwiązań na obszarze naszego powiatu. Chcielibyśmy tworzyć lepsze warunki by wieś stała się bardziej przyjazna dla mieszkańców. 

Wydarzenie było dofinansowane przez Powiat Płoński w ramach konkursu ofert.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność