Najnowsze

Wyróżnione

„Wsi spokojna- wsi wesoła”

 

„Wsi spokojna- wsi wesoła” to tytuł zadania realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla wsi” z Goławina w ramach projektu grantowego LGD-Przyjazne Mazowsze „Aktywna Wieś”. Otrzymana na ten cel kwota dofinansowania wynosiła 10 000 zł.

W ramach operacji  Stowarzyszenie zrealizowało szereg działań m.in.  zorganizowało Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłkarski oraz rodzinny spływ kajakami po Wiśle. Przeprowadziło rajd rowerowy Drogą Jakubową -  na trasie Czerwińsk – Wólka Przybójewska, po którym wszyscy uczestnicy zgromadzili się przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Wólce Przybójewskiej. Grantobiorca ogłosił również konkursy na najpiękniejszy ogródek i wieniec dożynkowy, które zostały rozstrzygnięte podczas uroczystości dożynkowych. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane ze środków otrzymanych z dofinansowania zadania.  Ponadto Stowarzyszenie wydało album dziedzictwa kulturowego, Goławin i okolice oraz album kulinarny z przepisami na ciasta i desery z owocami sezonowymi. Powołało także grupę kabaretowo-teatralną, która w czasie uroczystości dożynkowych prezentowała tańce ludowe, przyśpiewki, skecze i scenki ze znanych polskich komedii i seriali. 

 

 

 

Operacja dofinansowana w ramach projektu grantowego pn. „ Aktywna Wieś”, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania - Przyjazne Mazowsze, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

loga do artykułu

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność