Najnowsze

Wyróżnione

Bezpłatne szkolenie - Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie – Małe Projekty

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze
zaprasza na bezpłatne szkolenie
Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie  – warsztaty z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów
 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego regionu: rolników, przedsiębiorców, twórców, przedstawicieli organizacji i instytucji, lokalnych liderów i wszystkich tych, którzy mają pomysł na rozwój regionu i poprawę jego atrakcyjności.

Szkolenie odbędzie się 16 października 2012 roku
w budynku szkoleniowym MODR oddział Poświętne w Płońsku

Program szkolenia:
 9.00 –  9.15    rejestracja uczestników
 9.15 – 10.45    Podstawy prawne Małych Projektów (omówienie zasad ubieganie się o wsparcie w zakresie małych projektów, omówienie zmian w obowiązujących przepisach, zakres małych projektów, maksymalny poziom dofinansowania, maksymalna kwota pomocy na operację i beneficjenta, koszty całkowite, omówienie planowanych zmian w zakresie Wdrażania LSR)
10.45 – 11.30    Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na realizację Małego projektu (aktywny PDF a tradycyjny formularz wniosku; wskazanie na najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków i ich wpływ na możliwość uzyskania wsparcia; zasady określania i weryfikacji celów operacji; skutki niewłaściwego określania celów operacji na możliwość uzyskania refundacji na etapie wniosku o płatność ostateczną)
11.30 – 11.45       Przerwa kawowa
11.45 – 12.45    Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na realizację Małego projektu – c.d. (ograniczenia w zakresie kwalifikowalności kosztów, w tym koszty ogólne, wartość wkładu niepieniężnego; Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji a Szczegółowy opis zadań; zakres operacji a wymagane załączniki do wniosku)
12.45 – 13.30    Obiad
13.30 – 15.15    Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać pomoc (Dobre praktyki przy gromadzeniu dokumentacji stanowiącej podstawę ubiegania się o wsparcie , w tym m.in.: jak dokumentować zasadność zakresu i racjonalność planowanych do poniesienia kosztów; konkurencyjność wyboru wykonawców zadań – przykłady dobrych praktyk; zasady korzystania z zaliczek lub wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji; obszary objęte ryzykiem tworzenia sztucznych warunków celem otrzymania pomocy finansowej; jak ustrzec się przed zarzutem tworzenia sztucznych warunków, małe projekty – operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Osi 3, ale spełniają cele tej osi; jak udokumentować, iż operacja nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – „linie demarkacyjne”.
15.15 – 16.00    Terminy związane z obsługą wniosków (czas potrzebny organowi decyzyjnemu LGD na dokonanie wyboru; wezwania do usunięcia nieprawidłowości / braków / złożenia wyjaśnień; przywrócenie / wydłużenie / przedłużenie terminu wykonania określonych czynności;  terminy obsługi wniosków)

Prowadzący szkolenie:  Marzena Cieślak,  ekspert z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

W miarę możliwości prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 12 października 2012 roku (tel. 23 661 31 61; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność