Najnowsze

Wyróżnione

Komunikat o zakończeniu naborów wniosków i wezwaniu wnioskodawców do uzupełnień – data publikacji 27-01-2020

 

Wdniu 20-01-2020 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zakończyła nabory wniosków  w następujących zakresach:

  • Inkubator przetwórstwa (przedsięwzięcie: Przetwarzaj lokalnie) – wpłynął  1 wniosek o przyznanie pomocy

 

  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza – wpłynęło  9 wniosków o przyznanie pomocy

 

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego – przedsięwzięcie Skarby Przyjaznego Mazowsza – wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy

 

  • Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem – wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy
  • Rozwój przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem  – wpłynęły 22 wnioski o przyznanie pomocy

 

  • Jednocześnie Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że po wstępnej weryfikacji zgodność z LSR wezwała wnioskodawców do złożenia uzupełnień/wyjaśnień w przypadku następujących wniosków, w poniższych zakresach:  

 

  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza: wniosek o przyznanie pomocy nr 9/APM/2020/XV

 

  • Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem - wnioski o przyznanie pomocy: nr 6/FPR/2020/XVII oraz nr 4/FPR/2020/XVII

 

  • Rozwój przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem - wnioski o przyznanie pomocy: nr 3/FPP/2020/XVI, nr 17/FPP/2020/XVI oraz nr 21/FPP/2020/XVI

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność