Najnowsze

Wyróżnione

Zaproszenie na warsztaty refleksyjne w dniu 20 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza na warsztaty refleksyjne, których celem jest analiza procesu wdrażania, efektów oraz zmian w otoczeniu LSR za rok 2019. Realizacja warsztatów jest zadaniem obowiązkowym każdej LGD. Celem spotkania jest identyfikacja i lepsze rozumienie osiąganych rezultatów oraz oszacowanie z wyprzedzeniem, w jakim stopniu zbliżamy się do ich osiągnięcia. 

Warsztaty należy przeprowadzić na początku każdego roku kalendarzowego, aby wypracowane wnioski i rekomendacje wykorzystać do dalszej pracy oraz zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni. Chcielibyśmy również skonsultować przeznaczenie dodatkowych środków na wdrażanie LSR (10% budżetu LSR), o które możemy ubiegać się do końca marca 2020 r. (jesteśmy wśród 16 grup z Mazowsza, które mają taką możliwość).

Warsztaty odbędą się 20 lutego 2020r. o godz. 16.15 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.

Uczestnikami będą członkowie Zarządu i Rady oraz pracownicy LGD, przedstawiciele innych LGD oraz wybrani beneficjenci realizujący projekty.

Spotkanie przeprowadzone będzie w celu zebrania informacji na poniższe tematy:

- Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

- W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

- W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

- W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

- Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

- Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

- Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

- Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Zestawienie danych dotyczące realizacji finansowej i rzeczowej LSR oraz funkcjonowania LGD i Biura za badany okres zamieszczone będą na stronie internetowej www.lgdpm.pl do 17 lutego br. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, liczymy na Państwa niezawodną obecność i cenne uwagi. Wspólnie wypracujemy rekomendacje by usprawnić wdrażanie naszej LSR.

 Program warsztatów

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd i Pracownicy biura LGD-PM

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność