informacja o 19.1 na strone

Najnowsze

Wyróżnione

Wyniki w Konkursie na inicjatywy lokalne pt. „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” (LEL) realizowanego przez LGD - Przyjazne Mazowsze w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

 

Wyniki w Konkursie na inicjatywy lokalne pt. „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” (LEL) realizowanym przez LGD - Przyjazne Mazowsze w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

W dniu 30 czerwca 2020 r. zakończył się nabór wniosków na inicjatywy lokalne, na który wpłynęło 13 projektów. Komisja Oceniająca w składzie 5-cio osobowym wybrała 11 grantów do dofinansowania po 5 tys. zł w ramach dostępnego limitu środków. Każdy z członków komisji oceniał indywidualnie zgodnie z procedurą oceny wniosków na karcie oceny. Poniżej prezentujemy Państwu listę rankingową wniosków utworzoną na podstawie średniej ocen. 

Wybranych Wnioskodawców zaprosimy na warsztaty mające na celu dopracowanie projektu, zapoznanie z umową, wzorem sprawozdania, scenariuszami i pakietami edukacyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami. O terminie spotkania powiadomimy telefonicznie lub mailowo. 

Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim Wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych. W przypadku rezygnacji lub nie podpisania umowy przez grupę nieformalną lub organizację wchodzi oferta z listy rankingowej znajdująca się poza limitem środków (pod kreską).

Zarząd LGD - PM

 

Lista rankingowa

 

 

 

niv fio2baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność