Najnowsze

Wyróżnione

Nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w listopadzie br.

 

Komunikat                    

dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

 
Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje, iż planuje uruchomić nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Rozwój przedsiębiorczości - podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłemw listopadzie br.
Ostateczny termin naborów podamy w październiku po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim limitu środków i terminu naboru. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową zamieszczoną pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz kryteriami wyboru operacji znajdującymi się poniżej:
Kryteria wyboru operacji

Do naboru będą mogły przystąpić osoby fizyczne, które:
- są obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- są pełnoletnie,
- mają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

Pomoc będzie przyznana w formie premii w wysokości 70 000 zł.
Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach:
- pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy
- druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy

Pomoc zostanie udzielona, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy chyba że, podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów oraz w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

 
Więcej informacji znajdą Państwo w poradniku w zakładce Dla Beneficjentów.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność