Najnowsze

Wyróżnione

Spotkanie konsultacyjne z Gospodarzami Gmin

23 września 2020 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Naruszewie odbyło się spotkanie konsultacyjne z Gospodarzami Gmin, członkami stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze, dotyczące omówienia koncepcji wykorzystania dodatkowych środków na projekt współpracy, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Wstępną propozycję wykorzystania funduszy, które mamy do dyspozycji (ok. 500 tys. zł) przedstawiliśmy podczas Walnego Zebrania Członków

. Na spotkaniu przedyskutowaliśmy też inne propozycje rozwiązań. Zależy nam na tym by wszystkie gminy były zadowolone z wyboru rozwiązania, które jak najlepiej i jak najdłużej będzie służyło nam wszystkim, społeczności powiatu płońskiego. Chcielibyśmy utworzyć Centrum Integracji Lokalnej Przyjaznego Mazowsza CIL PM - międzygminny i międzysektorowy łącznik, miejsce spotkań, wymiany doświadczeń, współpracy dla organizacji, kół gospodyń, instytucji, przedsiębiorców, twórców, lokalnych liderów z obszaru działania LGD-Przyjazne Mazowsze. Planowany obiekt, będący siedzibą CIL i biura stowarzyszenia zawierałby m.in. salę konferencyjną z wyposażeniem, zaplecze kuchenne z wyposażeniem, archiwum, pomieszczenia na biuro. Przy okazji spotkania dyskutowaliśmy tez na temat miejsc z obszaru LGD-PM, które warto wybrać do umieszczenia na ścieżce kreatywnej turystyki, która stanie się częścią międzynarodowego szlaku, w ramach projektu współpracy ENERDECA II, w partnerstwie z Grecją i innymi krajami UE.

 

spz001

IMG 5806

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność