informacja o 19.1 na strone

Najnowsze

Wyróżnione

Festyn Ekologiczny dla mieszkańców gminy Dzierzążnia

 

4 października 2020 r.  Stowarzyszenie „Amicus” Gminy Dzierzążnia zorganizowało Festyn Ekologiczny dla mieszkańców gminy Dzierzążnia w ramach projektu pt. „Wolontariat szansą dla ochrony środowiska w gminie Dzierzążnia” , który został wybrany w konkursie grantowym w ramach projektu LGD-Przyjazne Mazowsze pt. „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Festyn ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne musiał odbyć się w remizie w Dzierzążni, a nie na świeżym powietrzu. Uroczystość rozpoczęła się prelekcją w wykonaniu Pana Krzysztofa Podgórskiego - pracownika Urzędu Gminy w Dzierzążni na temat recyklingu i segregacji śmieci. Następnie odbył się Konkurs ekologiczny, w którym nagrodami były rośliny miododajne zakupione z dotacji. Wsadzone w ogródkach przydomowych na terenie gminy Dzierzążnia rośliny miododajne, staną się doskonałą bazą pokarmową dla trzmieli i pszczół oraz przyczynią się do zwiększenia populacji trzmieli. W następnym roku uczestnicy projektu przekażą sadzonki krzewów i roślin bylin kolejnym mieszkańcom gminy Dzierzążnia, co będzie służyło dobru wspólnemu jakim jest dbanie o środowisko naturalne „naszej małej ojczyzny”. Ponadto zostały przekazane przybyłym mieszkańcom wykonane przez Wolontariuszy domki dla trzmieli w celu propagowania wśród mieszkańców gminy Dzierzążnia postaw proekologicznych. Festyn zakończył się poczęstunkiem z artykułów spożywczych zakupionych w ramach projektu i przygotowanych przez Wolontariuszy. 

 

 

 

logotypy

 baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność