Najnowsze

Wyróżnione

Komunikat dotyczący planowanego naboru wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

Komunikat  dotyczący planowanego naboru wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z licznymi prośbami ze strony osób zainteresowanych o przesunięcie terminu naboru, ze względu na pandemię i problemy z pozyskaniem niezbędnych dokumentów i pozwoleń, informujemy, że prowadzimy w tym celu uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Prośby te adresowane są zarówno do biura LGD jak również do władz samorządowych gmin. 

Złożyliśmy już stosowny wniosek do UMWM jednak oczekujemy jeszcze na zwiększenie limitu środków w naborze po wyliczeniu przez urząd przysługujących nam dodatkowych funduszy wynikających z tzw. różnic kursowych (przeliczenia Euro). Dzięki zwiększeniu limitu środków więcej osób będzie mogło uzyskać dofinansowanie, dlatego tym bardziej warto poczekać. 

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Rozwój przedsiębiorczości - podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem przesuwamy na początek stycznia 2021 r. 

 

Ostateczny termin podamy niezwłocznie po uzgodnieniu z UMWM limitu środków na nabór.

Cieszymy się, że udało nam się zdobyć dodatkowe fundusze (800 tys. zł), jako formę nagrody za wdrażanie LSR. Decyzją członków  stowarzyszenia na Walnym Zebraniu, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców otworzeniem działalności gospodarczej, przeznaczyliśmy je właśnie na ten cel. Po dodaniu środków finansowych wynikających z różnic kursowych i pozostających z innych naborów kwota ta może się znacznie zwiększyć, zkorzyścią dla Państwa. 

 

Mają Państwo dodatkowy czas na to by dobrze przygotować wniosek o przyznanie pomocy. Przed naborami przeprowadzimy szkolenie na temat zasad wypełniania wniosku i biznesplanu. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy i decyzje od nas niezależne (w związku z pandemią), będziemy Państwa również informować na bieżąco.

 

Zarząd LGD-Przyjazne Mazowsze

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność